(17.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ještě jednou s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dovolte mi, abych oznámil to, co paní kolegyně Šedivá teď říká panu ministrovi. Volební zákon k volbám umožňuje pouze občanský průkaz nebo pas. Žádné jiné možnosti nedává. Když přijdete na poštu, nepomůže vám ani řidičák, ani poslanecký průkaz, ani cokoliv jiného včetně pasu. Prostě občanský průkaz, jinak nedostanete za složenku peníze, doporučený dopis apod.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Ano, je tomu tak, pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dostali jsme se teď trochu mimo. Nakonec pan ministr sám přiznal, že musel vytáhnout občanský průkaz, jinak by se tam nedostal. Stejně tak by to dopadlo na poště. Prostě by peníze nebo doporučený dopis nedostal, takže nakonec stejně člověk vytáhne občanský průkaz, aby dosáhl toho, co potřebuje.

Chtěl bych se vrátit ke své interpelaci. Pan ministr zde hovořil o tom - doufám, že i když jde, tak mě slyší - aha, neslyší, tak já, když dovolíte, teď chvilinku své vystoupení přeruším, protože pan ministr by mě nevnímal a to by mě mrzelo. Jen si to vyřiďte. Děkuji.

Pan ministr zde hovořil o tom, že práva a povinnosti samozřejmě pan Schwarzenberg jako každý z nás má 24 hodin denně jako řádný český občan a český senátor. No já nevím, že by den měl více než 24 hodin, jen přemýšlím nad tím, kde se tam do toho vejde ještě švýcarské občanství. Ale on má také pas a švýcarské úřady by mi mohly říci: pan Karel Schwarzenberg je švýcarským občanem 24 hodin a má svá práva a povinnosti. No jo, ale pak tam už není místo na české občanství. Tak jak to tedy je, pane ministře? To by musel mít den 48 hodin. Polovinu z toho by byl švýcarským občanem se všemi právy a povinnostmi a polovinu českým občanem. Pak by to po 24 hodinách vyšlo. Jinak těžko.

Já nechápu, proč cítíte, že na vás vane duch nějaké staré doby. Vy tvrdíte, že byl vyhnán český občan a český senátor. Já rozumím vašemu výkladu. A to jste prohlásil. Teď se ale ptám: Myslíte si, že by byla stejná pravda, kdybyste prohlásil, že byl vyhnán švýcarský turista Karel Schwarzenberg, který přijel na Kubu na švýcarský turistický pas? Je na tom něco nepravdivého? Není. A pročpak jste to neřekl? Kdybyste to alespoň spojil, kdybyste to řekl tak i onak, já už bych mlčel. Ale vy jenom napůl. To je to, co já říkám, že to říkáte jen napůl, vy to neříkáte všechno. To potom samozřejmě uvádíte posluchače i ministry zahraničních věcí v omyl. O to mi jde, to je to meritum věci.

Také už jsem řekl a zopakuji to, že kdyby se Karel Schwarzenberg jako švýcarský turista, neboť takto přijel na Kubu, choval jako turista a doteď se tam slunil na pláži Varadero a užíval si teplé vody, je tam ještě dodnes a nikdo by mu nic neřekl. Ale jestliže tam přijede švýcarský turista Karel Schwarzenberg a nechová se jako turista, dokonce ani na Varaderu nechce být, ani se tam nechce opalovat, dělá něco úplně jiného, tak se nedivme, že ho potom kubánské úřady vyženou.

Já trvám na nepřijatelnosti odpovědi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Především mě, vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, zaráží to, že pan poslanec Vymětal přesně ví, jak se má chovat turista. Já jsem si myslel, že svobodný člověk se chová jako občan, ale existuje asi nějaké turistické chování a neturistické chování. Pan senátor Schwarzenberg byl na Kubě jako svobodný člověk, nic neporušil, žádné předpisy, žádné zákony, žádná pravidla, ani pravidla slušného chování, a z Kuby byl vyhnán.

Já jsem nikdy nepopíral, že je občanem Švýcarské konfederace a také je 24 hodin denně občanem Švýcarské konfederace. Na tom nevidím nic tak špatného a nevhodného, proč by někdo nemohl být občanem dvou států, když to zákony zemí umožňují. To je stejné, jako když máte majetkové společenství manželů, tak celý automobil patří jednomu manželovi a celý automobil patří druhému manželovi, a můžete také říkat, jak je možné, že celá věc patří jednomu a celá věc patří druhému. Zkrátka takové občanství znamená, že se obě "statusové" skutečnosti týkají jedné a téže osoby. Máme i řadu slovenských občanů, kteří jsou zároveň občany České republiky, dokonce jsme novelizovali zákon, aby to takto bylo možné. Někde je tedy možné, aby člověk byl občanem několika států. Naše právo dává přednost jednomu občanství, to ale neznamená, že to je obecné pravidlo na celé planetě. Tam, kde to možné ze zákona je, proč by někdo nemohl být občanem dvou států? Nic to nemění na skutečnosti, že Karel Schwarzenberg je občanem České republiky, Karel Schwarzenberg je senátorem Senátu a byl vyhnán z Kuby.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ještě jednou pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Já začínám mít pocit, že my si nechceme rozumět a děláme všechno pro to, abychom si nerozuměli. A dokonce vy si odporujete, pane ministře. Na jedné straně říkáte, že Karel Schwarzenberg přijel na Kubu jako svobodný občan, říkal jste, že on je svobodným českým občanem a senátorem 24 hodin denně, a já tedy mohu položit otázku, proč tedy Karel Schwarzenberg nepřijel na Kubu jako český občan a český senátor. Před chvílí jste vykládal, jak je důležitý dokument, že člověk je poslanec nebo senátor. Tak pročpak ten dokument pan Karel Schwarzenberg nevytáhl? Diplomatický pas českého senátora. Možná kdyby to kubánská strana věděla, že by zavolali i muziku a na letišti by hrála kapela. Neodporujte si vzájemně, pane ministře.

Nezlobte se na mě, já pořád nemohu přijmout vaši argumentaci. V žádném případě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Paní místopředsedkyně, já jsem přišel k mikrofonu posledně, když jsem věřil příslibu, že když se vyjasní otázka týkající se občanství, že Karel Schwarzenberg je také občanem Švýcarské konfederace, poslanec Karel Vymětal už nebude mluvit. Ale přišel znovu a znovu tady pronesl teze, které už jsme slyšeli. Já trvám na tom, že mandát vzniká zvolením a končí obdobím, na které je určen, nebo ke dni, ke kterému má končit z ústavy či ze zákona. V tomto případě není důležité, jestli držím v ruce poslanecký či senátorský průkaz. Důležité je, že můj mandát trvá. A Karel Schwarzenberg senátorem je a je také občanem České republiky. Není rozhodující, který doklad, má-li doklad legálně, použije při přechodu hranic. To s tím vůbec nesouvisí. Nebo snad chcete říci v opačném případě, že kdyby někdo, kdo by byl zároveň občanem České republiky a Slovenské republiky, vyjel a použil občanský průkaz Slovenské republiky a stal se mu třeba úraz v Chorvatsku, neměl by nárok na okamžitou pomoc českého konzulárního zastupitelského úřadu také proto, že je občanem České republiky? Protože je občanem České republiky.

Já myslím, že už můžeme tuto debatu ukončit. Já už k tomu vystupovat nebudu, protože mám pocit, že se tady snažíte vysvětlit nevysvětlitelné. Nechť potom rozhodne Poslanecká sněmovna svým hlasováním. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že to, co tady říkám, pokud jde o postavení Karla Schwarzenberga, je všechno pravdivé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP