(17.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ještě se přihlásil pan poslanec Antonín Zralý.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážená paní místopředsedkyně, já bych se chtěl k tomu vyjádřit v tom směru, že jestliže není důležité, jestli vůbec mám ten doklad, pak nevím, proč ho dostáváme, protože pokud není důležitý, tak ho nemusíme mít. Ale jestliže dostanu pas té které země, tak se musím podřídit zákonům té země, od které ten pas dostávám. A každá země má určité jiné podmínky k tomu, aby tento doklad udělila. Já nevím, proč pan ministr neustále nechce pochopit, že prokázání pasem českým by bylo rozhodně lepší, neboť prokazuje-li se pasem švýcarským, prokazuje se jako švýcarský občan. A může si nakrásně kdokoli myslet, že tomu tak není, ale když ten kontrolující orgán nebo ten, kdo to kontroluje, přijímá pas švýcarský, je přesvědčen o tom, že přijímá občana švýcarského státu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Ještě pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vy jste před chvilkou říkal u dopravního přestupku, že když se něčeho senátor dopustí, musí vytáhnout průkaz senátora… (Námitka C. Svobody.) Vy jste to říkal, když poslanec byl zastaven v autě, může vytáhnout občanský průkaz, ale musí vytáhnout ještě ten poslanecký a říci, že ten přestupek bude řešený mandátovým a imunitním výborem. Takže to samé měl udělat pan senátor, aby byl ten přestupek, který spáchal údajně na Kubě, řešen v České republice mandátovým a imunitním výborem.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Paní místopředsedkyně, to se mi zdá už úplně šílené, to, co jsem teď slyšel. Nebudu opakovat, co jsem říkal, podívejte se do stenozáznamu. Nikde jsem nemluvil o tom, že musíte povinně vytáhnout průkaz poslance či senátora. Já jsem jenom řekl, že se nemáte skrývat - a to je můj výklad, se kterým nemusíte souhlasit - za občanský průkaz a skrývat skutečnost, že jste poslancem nebo senátorem. Odpovědnost za výkon mandátu neseme i v občanském a osobním životě a kdekoli jinde, protože to je odpovědnost, kterou jsme převzali zvolením na celou dobu našeho mandátu.

A prosím, ohrazuji se proti tomu, že Karel Schwarzenberg spáchal cokoli na Kubě v rozporu se zákonem nebo pravidly či standardy chování. Jestliže vy teď tady tvrdíte, že Karel Schwarzenberg spáchal nějaký přestupek, tak potom bych potřeboval, abyste přesně popsal, o co jde, protože nelze takové věci říkat o komkoli z nás, že kvalifikovaně právně spáchal přestupek nebo trestný čin nebo něco podobného, aniž byste pro to měli jednoznačně doložitelné důkazy. Nic takového nemáte, protože Karel Schwarzenberg nic nespáchal, co by si zasluhovalo jakékoli potrestání, jakoukoli sankci, a už vůbec ne vyhoštění z Kuby.

Opakuji hypoteticky, i kdyby to byl kdokoli jiný, já jsem také - protože vy jste si nevytáhli všechno, co jsem na Evropské radě říkal - mně vadí to, že byli vyhnáni i poslanci Evropského parlamentu. Lidská svoboda je nedělitelná. Vadí mi, když je vyhnán kdokoli. Pro mě není rozhodující, jestli je to občan České republiky, Slovenské republiky, Švýcarské konfederace nebo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Pro mě je lidská svoboda nedělitelná, vůbec není rozhodující… Já jsem jenom řekl, kdo byl vyhnán. Mně vadí ta skutečnost toho vyhnání - člověk, který nepáchá nic, nemá být z této země vyhnán. To je to podstatné. A nezakrývejme tu skutečnost. A stejně tak bych to řekl o komkoli jiném. Stejně tak jsem tehdy ve svém vystoupení mluvil o tom, že byli vyhnáni poslanci Evropského parlamentu, a nebyli to občané České republiky, protože buď respektujeme jako demokraté nedělitelnost lidské svobody, nedělitelnost a univerzalitu lidských práv, anebo ji nerespektujeme. Nikdo nemá jako nositel občanství nárok na větší či menší ochranu.

A potom s těmi pasy, to bych byl rád, abychom také mluvili trochu se znalostí věci, kdy a za jakých podmínek se vydávají pasy Švýcarské konfederace. Myslím si, že pan kolega, který o tom mluvil, nevím, jestli je úplný znalec toho, kdy a za jakých podmínek se vydávají pasy v zahraničí.

Myslím, že bychom tu debatu mohli ukončit. Důležité je to, že Karel Schwarzenberg byl zkrátka šikanován, o tom není nejmenších pochyb, a kdyby se to stalo komukoli z nás, a dokonce kdyby se to, pánové, stalo i vám, i vám, kteří mě interpelujete, tak budu stejně protestovat, úplně stejně, protože i vy máte právo se svobodně pohybovat po této planetě, a pokud byste byli vyhnáni proto, že máte nějaké jiné názory, nebo proto, že se někomu nelíbíte, tak bych protestoval úplně stejně, protože - opakuji znovu - lidská svoboda je nedělitelná.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Možná, že to bude poslední slovo, nedovedu to odhadnout. Ale, pane ministře, to je třeba důvod, proč jsem odmítl jet s delegací hospodářského výboru do Spojených států amerických, protože jako komunista bych klidně nedostal vízum a nemohl bych tam přijet jako svobodný občan, ale musel bych tam přijet - vlastně nepřijet. To je to celé. Takže já jako svobodný občan nemám možnost se pohybovat po celém světě svobodně a volně.

Druhá věc. Vyzýval jste nás, že bychom se neměli schovávat za to, že máme jakési diplomatické nebo ústavodárné postavení. Já neříkám imunita, protože se chci vrátit k meritu věci. Vy jste řekl, že bychom se neměli schovávat a stydět za to, že jsme poslanci, ale přitom na druhé straně vám vůbec nevadí, že senátor Schwarzenberg se skryl za švýcarský turistický pas. A to vám nevadí. Já bych ocenil, kdybyste vyzval - je to chyba, měl senátor Schwarzenberg, který je 24 hodin senátorem, se prokázat svým senátorským diplomatickým pasem. A to kdyby se stalo, pak je to v pořádku, byl vyhnán český senátor z Kuby. O to jde. Já nezkoumám, jestli byl důvod k jeho vyhnání, nebo nebyl důvod, já jsem u toho nebyl. Mně jde o to, jakým způsobem vy jste se vyjadřoval. A kdybyste se vyjádřil třeba i na té radě ministrů, že byl vyhnán český senátor, který tam přijel na švýcarský turistický pas, tak mlčím. Mlčím. Ale to vy prostě nechcete říci, říkáte poloviční pravdu, už to tu opakuji několikrát. Kdybyste to tady řekl na mikrofon, stejně tak jako s tou ústavou - vy jste porušil ústavu, já jsem nemluvil o jednacím řádu, ústava je vyšší právní síla, já jsem mluvil o ústavě, vy jste ji také tady citoval - tam jde řeč o členovi vlády a člen vlády, nikdo jiný tam není, náměstek není členem vlády, tak došlo k porušení ústavy. Tak to přiznejte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Už tady myslím, vážená paní místopředsedkyně, otravujeme tím dialogem Poslaneckou sněmovnu dost dlouho. Ale vy mě vůbec neposloucháte. Já jsem na počátku řekl, že máte pravdu s tou odpovědí na písemnou interpelaci, o tom já nepochybuji, to jsem tady řekl. Jenom opakujete, co tu zaznělo. Já jsem to na počátku řekl, řekli jsme si to už několikrát a teď jsem to řekl znovu na mikrofon, je to zaznamenáno, že v tom máte pravdu. To je ta procedurální stránka věci. Připomínám, že jde o to, že písemnou odpověď na interpelaci musí podepsat člen vlády. O tom já nepochybuji a v tom říkám, že máte pravdu. Takže můj přístup k tomu není demagogický, že bych neuznal, když máte pravdu. Ale v tom ostatním pravdu nemáte.

Když jsem řekl, že byl vyhnán občan České republiky, tak znovu opakuji - nebyla nikdy položena otázka, ale i kdyby byla, ale nebyla ani položena otázka, kde získal vízum, jaký měl pas. To totiž není vůbec rozhodující.

Vy jste tady ještě řekl zajímavou větu, která mě trochu zamrazila, a potom jsem si říkal, jestli ji tady mám opakovat. Ale je zapsaná, tak ji můžu zopakovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP