(12.20 hodin)
(pokračuje Janeček)

V minulém týdnu jsem se bavil s jedním lékařem z USA, který mě seznamoval s případem jednoho svého pacienta, který byl po transplantaci jater a bohužel nebyl dostatečně pojištěn na imunosupresiva, což samozřejmě, pochopíte, je věc velice tristní.

Čili já bych varoval před ideologickým bojem, protože jestliže něco likviduje zdravotnictví, pak jsou to naprosto povrchní ideologické nálepky.

K tomu, že má být jedna pojišťovna: Myslím si, že to je věc, o které je možno diskutovat, ale chci říci, že jsem rád, že ODS podpořila myšlenku stoprocentního přerozdělení, což fakticky znamená totéž, jako kdyby zde byla jedna pojišťovna. Já jsem říkal, jestliže tady bude stoprocentní přerozdělení, tak udělejme pro ostatní pojišťovny projekty a možnosti, aby mohly připojišťovat v nadstandardu. Protože ta myšlenka, která byla původně sem vložena, tj. že pojišťovny budou poskytovat stejné služby, ale s tím, že budou šetřit na provozních nákladech a poskytovat za tyto ušetřené provozní náklady cosi více, tak to se nenaplnilo. Víte, že v praxi ten mechanismus fungoval tak, že se pojišťovny zbavovaly pacientů drahých a nemocných a získávaly bohaté a zdravé.

Jinak co se týká smluv, to má kolega naprostou pravdu. Prostě tak jak je to upraveno v návrhu zákona, je to neštěstí. Aby pojišťovna, která působí v místě, musela naprosto zbytečně ošetřovat tisíce smluv, je prostě nesmysl. Souhlasím s tím, že takových problémů je tam celá řada. A také nevím, jestli ten zákon projde do druhého a třetího čtení, tak aby o něm bylo možno hlasovat. To zcela určitě, ale nerad bych, abychom se pustili do ideologických bojů, protože to je něco, co zdravotnictví likviduje, co ho likvidovalo, a pokud se možná nepokusíme ty problémy řešit naprosto věcně, tak to bude tak jako dosud. Prostě zdravotnictvím protékají dneska už dvě stovky miliard a desítky miliard končí úplně někde jinde, než by měly.

Ještě když tady byla konkrétní věc, tak se musím zmínit o těch věcech, které mně osobně vadí, tj. že v zákoně jsou popsány dětské ústavy a jesle jako čistě zdravotnická zařízení. To bych já osobně napadal jako krok někdy do šedesátých, možná padesátých let. Protože prostě zdravé dítě není pacient, zdravé dítě potřebuje především kvalitní sociální péči, a nikoliv to, aby bylo desetkrát denně vyšetřováno fonendoskopem, aby mu pětkrát denně měřili teplotu bez toho, že mu nebude odepřeno to nejpodstatnější, tj. citová vazba. Všichni dětští psychologové vám řeknou, že toto je naprostý nonsens, a tyto věci budeme muset základním způsobem přebudovat. To je skutečně návrat někam, kde by to být nemělo. Ale o těch ostatních věcech si myslím, že je potřeba diskutovat a hledat nějaké řešení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Žádnou další přihlášku nevidím.

Vzhledem k tomu, že není další přihláška do rozpravy, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na zamítnutí, který předložil pan kolega Tluchoř. Ale předtím ještě nepochybně vystoupí se závěrečným slovem pan ministr Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, krátce bych jenom reagoval na obvinění z toho, že by sociální demokracie chtěla znárodnit či nějakým jiným způsobem se dotknout soukromého majetku privátních lékařů. Musím říci, že za mého ministrování se to nikdy nestane, a pokud vím, tak sociální demokracie to nemá ani ve svém programu, a musím to jednoznačně odmítnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je dobrá zpráva pro soukromé lékaře, mají přinejmenším týden na to, aby si užili svého soukromého vlastnictví.

Ptám se pana zpravodaje, zda chce vystoupit se závěrečným slovem.

 

Poslanec Josef Janeček: Já pouze věřím, že oněch 90 % slušných a poctivých lékařů si zaslouží, aby zde prošly kvalitní zákony, a že tyto zákony, pokud se je podaří upravit tak, jak jsem říkal, budou sloužit ke spokojenosti všem našim pacientům. Ale potřebují řádnou úpravu, to podotýkám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 79. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 148 pro návrh 33, proti 95. Návrh nebyl přijat, a proto se budeme zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a vzhledem k tomu, že nevidím žádný další návrh, zahajuji hlasování s pořadovým číslem 80. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je proti?

Z přítomných 149 pro návrh 126, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Chtěl jsem se v tuto chvíli právě zeptat paní poslankyně Talmanové, zda omluví moji nepozornost, kdy jsem zapomněl nechat hlasovat na úvod obecné rozpravy o přerušení a odročení, nicméně můj dojem z většinové vůle Sněmovny mi řekl, že i kdybychom hlasovali, dopadlo by to stejně jako předtím. Ale slibuji, že v případě bodu 25 už se polepším a nechám o tom návrhu hlasovat, jakkoliv se dá očekávat výsledek tohoto hlasování. Děkuji za pochopení.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 25, kterým je

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti veřejného zdravotního pojištění
/sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Zde upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Tato informace sice nebyla uvedena v průvodním dopise, ale žádost je obsažena v důvodové zprávě, tak jak to předpokládá zákon o jednacím řádu.

Prosím za navrhovatele pana ministra Škromacha, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi ve stručnosti uvést další vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění.

Chtěl bych zdůraznit to, že předkládaný návrh zákona byl vytvořen v návaznosti na vládou schválená krátkodobá stabilizační opatření k dosažení finanční rovnováhy systému veřejného zdravotního pojištění a představuje realizaci těch stabilizačních opatření, která je možné provést pouze změnami v zákonné úpravě systému veřejného zdravotního pojištění. Cílem těchto opatření, a tedy i cílem předkládané právní úpravy je systém veřejného zdravotního pojištění finančně stabilizovat a vytvářet podmínky pro zajištění jeho finanční rovnováhy.

K realizaci přijatých opatření v oblasti příjmů systému veřejného zdravotního pojištění se navrhují dvě úpravy, a to zakotvení valorizace pro platbu pojistného ze státního rozpočtu v návaznosti na růst průměrné mzdy v národním hospodářství a dále zavedení stoprocentního přerozdělování pojistného o jeden rok dříve, než je zakotveno v nyní platné právní úpravě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP