(Jednání opět zahájeno ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, je 14.30. Naším dalším bodem jsou

 

225.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a pak ostatním členům vlády.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády v čase od 14.30 do 15.15 hodin a pak na ostatní členy vlády od 15.15 do 16.15 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Já bych měl nejdřív dát slovo paní poslankyni Miroslavě Němcové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla svou interpelaci na předsedu vlády České republiky Jiřího Paroubka, a připraví se poslanec Radim Chytka jako druhý.

Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, předstupuji před vás, abych se zeptala pana premiéra na některé události, které souvisí s resortem zdravotnictví. To, že tento resort je v krizi, to že jeden ministr zdravotnictví socialistické vlády stíhá druhého, a to tak rychle, až tento resort dokonale rozvrátili, všichni víme a jsme svědky aktuálních událostí dnes a denně, které to popisují. Nicméně jakoby ve stínu této krize způsobené ministry sociálně demokratických vlád zůstávají výroky pana premiéra, které si myslím zaslouží naší pozornosti.

Já bych se chtěla zeptat pana premiéra na jeho výrok, který zazněl v souvislosti s jednáním s prezidentem České stomatologické komory panem doktorem Jiřím Pekárkem. Cituji výrok pana premiéra, který se týká situace ve stomatologii. Říká: My budeme muset přistoupit k nějakým opatřením, protože asi problémem jsou ženy. Cituji teď doslova: U žen je totiž potřeba říci, že ony trošku dříve v tom povolání končí. - Tedy jako lékařky, jako zubařky dříve končí. Přitom obecná čísla a statistiky bohužel všichni známe. Průměrný věk českých zubařů je nejvyšší mezi evropskými zeměmi, během deseti let odejde třetina zubařů do penze a mladí lékaři chybějí. Na objednání u zubaře se čeká i několik měsíců, vysoké školy nemají dostatek peněz a víme, že vzdělávání jednoho budoucího lékaře stomatologa stojí i čtvrt milionu korun ročně. A přesto v této situaci pan premiér vznáší úvahy o tom, že ženy v tomto povolání trochu dříve končí.

Já jsem pobouřena tímto vaším výrokem. Dostala jsem řadu mailů od lékařek z tohoto oboru, které jsou pobouřeny stejně, a já vás proto žádám, abyste nám vysvětlil, co jste tímto nehorázným výrokem, pane premiére, mínil. A také vás žádám o vysvětlení, jaké úvahy vás vedou k tomuto výroku a jak dále si představujete stabilizaci v tomto oboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má nyní předseda vlády České republiky Jiří Paroubek. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážená paní místopředsedkyně, pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já se přiznám, že tento svůj výrok neznám. Předpokládám, že je vytržen z kontextu, a rád bych jej viděl v jeho celistvosti. Přiznám se, že ani z toho, jak byl čten, mi nevyplývá něco, nad čím by se někdo musel pobuřovat.

Já bych se chtěl zastavit u podstaty toho problému. Zřejmě je naráženo na to, že u mne a také na Ministerstvu zdravotnictví probíhala koncem září a začátkem října jednání s prezidentem České stomatologické komory, především na téma hrozícího úbytku zubních lékařů, a tedy i lékařek. Při schůzkách bylo potvrzeno, že se již podařilo zahájit nápravu situace v budoucnu hrozícího úbytku zubních lékařů.

Podle těch čísel, která samozřejmě teď nemám exaktně v hlavě, ale kterými jsem se tehdy zabýval, tedy podle dostupných čísel poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy, je patrné, že došlo v posledních letech téměř k stoprocentnímu nárůstu počtu studentů - absolventů stomatologických fakult. Představitelé České stomatologické komory při těch jednáních projevili velkou obavu, zda nedojde k tomu, že ti absolventi stomatologických fakult nebudou schopni zacelit rány vyplývající z odchodů lidí, kteří se dostanou do postproduktivního věku. Takže Ministerstvo školství tomu čelí tím, že došlo k stoprocentnímu nárůstu počtu studentů a absolventů stomatologických fakult. Počty přijímaných studentů mohou mít na popud České stomatologické komory i nadále stoupající trend.

Ve vzájemné shodě bylo zkonstatováno, že na nižším počtu studentů stomatologie se v minulosti podílela příliš dlouhá doba studia prosazená akademickou obcí na šest let, což je již v současné době napraveno. V současné době je studium pětileté.

Řešení problematiky v budoucnu hrozícího úbytku zubních lékařů - bylo tedy již zahájeno jednání, byla vytvořena meziresortní komise a ta se celou touto záležitostí zabývá.

Já bych se ještě vrátil k domu, co bylo v interpelaci uvedeno na začátku paní místopředsedkyní, že ministr stíhá ministra. No tak já si myslím, že z těch myslím třinácti ministrů byla podstatná část také nikoliv jenom ministrů za sociální demokracii, ale také by se tam našlo pár ministrů za Občanskou demokratickou stranu.

Pokud jde o to, co je nazýváno krizí, tak já si myslím, že tady nelze hovořit o krizi systému, ale pouze o krizi likvidity Všeobecné zdravotní pojišťovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Paní místopředsedkyně využije ještě minuty, kterou má na doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Krize ve zdravotnictví existuje, a to navzdory slovům pana premiéra, ať je říká a otáčí jakkoliv. Krize zde je, a to personální, programová, finanční, organizační.

Za druhé. Doktorů, tedy stomatologů, je málo. To víme. Jejich studium je drahé. To také víme. Víme, že hrozí propad péče o pacienty, protože ti, kteří odejdou, současní lékaři, nebudou nahrazeni novými. Za této situace pan premiér vzkazuje mladým nadějným dámám studentkám, že ony ať si tuto ambici nečiní, protože stejně trochu dříve v tomto povolání končí. Ten citát je z Mladé fronty Dnes, 13. 9., jsou to přesně slova pana premiéra.

Já tedy ani už nemám otázku, protože bych se nedozvěděla stejně nic moudrého. Zakončím pouze konstatováním, že zatímco nás z politiky sociální demokracie mnohdy bolí hlava, tak teď nás budou bolet i zuby.

Děkuji. (Potlesk z lavic ODS.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP