(16.10 hodin)
(pokračuje Bublan)

Zkrátka jsou zde nějaké podklady, nějaké výsledky a podle toho se obchodní soutěž ukončí a podle toho se vyhodnotí. Takže tak je to dáno. Kdyby to byla samotná policie, která by si tuto zakázku nějakým způsobem objednala, tak bych dovedl pochopit, že i ten průzkum bude hlubší a že by se určitě přišlo na to, že už tady probíhá nějaké šetření a je zde nějaké podezření na daňové úniky nebo na nějakou jinou činnost, a určitě by to tak nastalo. Ale tím, že je to příspěvková organizace, která je trochu oddělená od Ministerstva vnitra, tak k tomu nedošlo. Věřím, že tomu tak bylo a že tam nedošlo k žádnému špatnému úmyslu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi za odpovědi. Teď možná mohu říci, že poslední interpelace, která zazní, bude interpelace na pana ministra Šimonovského a přednese ji pan poslanec Bratský. Takže prosím posledního interpelujícího, pana poslance Bratského.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení kolegové, kteří jste ještě trpělivě zůstali. Ještě před dvěma lety bylo jasno, že rychlostní komunikace R35 povede severní trasou přes Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou. Žádná jiná varianta prakticky neexistovala. Vy jste zřejmě, pane ministře, se svými úředníky změnil názor, že budete dále podporovat jen jižní trasu přes Litomyšl a Svitavy. Zároveň jsme se poměrně nedávno k našemu překvapení dozvěděli, že chcete upřednostnit před výstavbou trasy R35 rozšíření dálnice D1 na šest pruhů. Na rozdíl od R35, která by mohla převzít část této dopravy až možná ve výši 30 %, je to však řešení minimálně o deset miliard dražší, není tak dobře připravené a má to ještě spoustu dalších konsekvencí. Zároveň jste ale ustanovil pracovní komisi ze zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic a hejtmanů Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. Ta by měla rozhodnout o konečném řešení - severní, nebo jižní trasa". Teď jde ještě o to, jak dlouho se bude jednat. Mám informaci, že tři hejtmani dotčených krajů a tři primátoři krajských měst dospěli ke shodě a žádají, aby ministerstvo dopravy opustilo myšlenku přednostních šesti pruhů na D1 na úkor výstavby R35.

Rád bych slyšel vaše veřejné prohlášení, jak jste se vy sám rozhodl.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane předsedo, pane poslanče, pokud by mě vyzvali příslušní hejtmani, abych se spolupodepsal pod prohlášení, které dnes uzavřeli, udělal bych to, protože rychlostní komunikace R35 je stále prioritou Ministerstva dopravy a to také je obsaženo v našich přípravných materiálech, které deklarují, že v příštím roce zahájíme výstavbu na rychlostní komunikaci R35 ve dvou stavbách. V dalším roce v další stavbě. Jsou to obchvaty Vysoké Mýto, Holice, Sedlec, Opatovice - to jsou velké investice, které budou na R35 dělány.

Silnice R35 je, byla a bude prioritou dopravní politiky České republiky. Moje výhrada proti vedení severní trasy je zcela pragmatická, protože posudky, které má ministerstvo k dispozici, které si vyžádalo od dopravního odboru Pardubického kraje, ukazují, že na severní trase jsou dopravní závady z hlediska rychlosti, na kterou je to projektováno. Jsou tam snížené rychlosti minimálně na dvou úsecích a celá tato trasa je realizovatelná pouze v jednom jediném taktu a jako celá trasa přes Pardubický kraj se musí postavit naráz, protože nemá žádnou etapu. To byly naše výhrady a proto preferujeme jižní variantu, protože jižní varianta je realizovatelná po etapách, je to komunikace, která je v současné době připravována v dalších obchvatech, než o kterých jsem hovořil. Připravujeme také obchvat Litomyšle. A proto ta debata o technickém vedení a řešení silnice R35 je podle mého názoru otevřená, protože stejné stanovisko, jako má Ministerstvo dopravy, má Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí.

Proto jsme se dohodli na vládě, že připravíme a vláda založí řídící výbor, nikoliv pracovní skupinu, ale řídící výbor, podobně jako na dálnici 47, kde právě ten řídící výbor dokázal připravit vládě rozhodnutí, která potom, když byla realizována, vedla k významnému urychlení celé stavby. Součástí řídícího výboru budou také hejtmani a pak pracovní skupina, kde budou zástupci hejtmanů a ředitelé a náměstci ministrů a pak bude vypracováno doporučení. Takže očekávám od řídícího výboru, že řešení, které se připraví, bude jednomyslné řešení, které povede rychle k cíli.

Moje obava, kterou jsem sdělil, možná způsobila debatu o tom, co je prioritnější, jestli dálnice D1 nebo rychlostní komunikace 35. Je obava, že protesty obyvatel Pardubického kraje, které jste všichni mohli sledovat před Úřadem vlády, mohou vést tak jako na dálnici D8 k významnému zdržení celé stavby. Nesouhlas občanů a organizací při dálnici D8 při projednávání územního plánu vedl ke zdržení územního rozhodnutí osm let. A toto bych nepřál při projednávání rychlostní komunikace 35. Apeloval jsem také na hejtmany, aby slyšeli, co říkají lidé, aby se nesnažili své řešení, jakoby politické, obsloužit střed kraje přes Českou Třebovou, aby se nesnažili prosadit je za každou cenu. Proto byla ta diskuse. Nakonec to bude stejně zastupitelstvo Pardubického kraje, které rozhodne o podobě územního plánu a to možná už na jaře příštího roku.

Mezitím budeme připravovat a zahajovat stavby, které zatím jsou nezpochybněné z obou dvou stran pětatřicítky. Jedině mohu říci, že nejpozději v roce 2010 bude vyčerpána kapacita na dalších úsecích dálnice D1. Nyní se ukazuje, že jsme prozíravě postavili šestiproudé uspořádání na dvaceti kilometrech do Prahy, a připravujeme podobné uspořádání mezi Holubicemi a Kývalkou, což je obchvat okolo Brna. Tam je už prokazatelně vyčerpána kapacita komunikace, tam už jezdí ve špičkových dnech 105 tisíc vozidel za 24 hodin. Připravujeme studijně také rozšíření dálnice D1 na šestipruh, od Brna až po Mirošovice. To je dálniční křižovatka kam už je šestiproudé rozšíření dálnice realizováno.

Takže dálnice D1 je připravována na rozšíření na šestipruh nezávisle na silnici 35. Silnice 35 je, byla a bude prioritou vlády ČR, dálnice D1 bude realizována určitě okolo roku 2010, protože je to nezbytné.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, čas! Prosím ještě pana poslance.

 

Poslanec Petr Bratský: Já panu ministrovi děkuji. Na druhou stranu mě překvapuje, že v červnu letošního roku došlo ke schválení souborného stanoviska územního plánu Pardubického kraje, kde projednali severní trasu, protože celou dobu neslyším od vlády, resp. od úředníků, kteří se tím zabývají, nic jiného. Trochu mě udivuje, že jsme zjistili, že vlastně v té dlouho připravované trase jsou najednou vady, které by vlastně pro rychlostní komunikaci mohly znamenat, že by v některých úsecích třeba nebyla stavěna tak, jak bychom potřebovali, když takovou dobu byla trasa připravována. Byl bych opravdu rád, abychom v dlouhodobých záměrech měli takovou inženýrskou práci, která by podobné vady už nedopouštěla.

Chtěl bych ještě upozornit i z minulé interpelace, kterou jsem měl ohledně letiště, aby úseky tras, které jsou uvažovány, ať už jižní nebo severní varianta na R35 nebo další trasy rychlostních komunikací v ČR, tam, kde bude mít stát pozemky, aby nebyly proboha už vydávány, aby se nestaly takové hrozné věci jako v případě pražského letiště.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP