(11.10 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych podpořil to, co zde řekl pan poslanec Klas - týká se to úhrad ceny odposlechů.

Zákon o elektronických komunikacích byl docela obtížná norma. Myslím si, že v současné době si nějakým způsobem sedá v právním řádu, že se podařilo najít nějaké kompromisy mezi těmi, kterých se tento zákon týká. Ve věci úhrady odposlechů jsme přijali řešení, které odpovídá zdravému rozumu. Každý, když něco chce, musí si to zaplatit. Nevidím žádného důvodu, abyste když přijdete do obchodu a něco si tam koupíte, platili paušálem. Nevím, jak to dělá Ministerstvo vnitra, když si kupuje toaletní papír. To přijde za soukromou firmou a řekne, že chce platit paušálem? To přece není možné.

Dále bych chtěl upozornit ještě na jednu věc, která se bohužel rozmáhá. Souvisí to také s tím, kolik máme bodů při různých projednáváních v Poslanecké sněmovně. Předkladatel, který neuspěje s nějakým svým názorem, neustále při jakékoli příležitosti chodí a předkládá svůj názor znovu a počítá s tím, že ostražitost Poslanecké sněmovny klesne. Doufám, že tentokrát se tomu tak nestane.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O slovo požádal pan ministr vnitra Bublan. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Vážená Sněmovno, po vyslechnutí dvou příspěvků jsem nabyl dojmu, že 24 států Evropské unie nemá zdravý rozum, možná i většina států světa také nemá zdravý rozum. Včera jsem byl na jednání rady ministrů, kde jsme jednali o retenci dat. Připadal jsem si tam jako černá ovce, protože samozřejmě uchovávání dat, které se ještě rozšíří nad rámec, který máme dosud daný, bude spojeno s nějakou úhradou nákladů. Většina zemí vyslovovala obavu, aby toto ustanovení náhodou nešlo cestou prvního pilíře, to znamená směrnicí, která by byla schválena Evropským parlamentem, kde by došlo k úpravám plateb.

Většina zemí skutečně buď to má zcela zdarma - například sousední Slovensko, bezpečnostní složky operátorům neplatí ani korunu, mnoho dalších zemí má stejné ustanovení - nebo jde o stanovení určité proporcionality, to znamená spolufinancování těchto věcí, nikoliv že by si bezpečnostní složky plně hradily tyto úkony. Operátoři využívají ke svému podnikání veřejný prostor, veřejné statky. Musí také nějaký díl zaplatit za to, že mohou tu činnost na našem území provozovat.

Upozorňuji na to, že pokud budeme trvat na plném hrazení těchto nákladů, narušíme určitým způsobem i hospodářskou soutěž v Evropské unii. To je jenom moje poznámka.

Není tomu tak, jak zde bylo řečeno. Skutečně většina světa to má zařízeno tak, že plné hrazení tam není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Ještě jednou pan kolega Klas. Kolegy prosím o klid.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych vzkázal panu ministru vnitra, že jsem v rámci obecné rozpravy jasně řekl, že předložím návrh, který tuto problematiku bude řešit. Bude ji řešit kompromisním způsobem. To, že to používají v ostatních státech a v některých ne, je sice dobrý argument, ale myslím, že my bychom měli dělat všechno pro to, abychom se neopičili ve všem, co dělají ostatní. Třeba to není to pravé, co potřebujeme pro rozsah velikosti země, jako je Česká republika.

Přesně to řekl kolega Sehoř. Když zde nebude alespoň minimální kompenzace, pan ministr vnitra a jeho spolupracující složky nebudou ničím limitováni. A já jsem zde uvedl tři čísla, která jasně uvádějí, kam způsob směřuje - nárůst odposlechů probíhá exponenciálně. Jsou to skutečně proti jiným státům neuvěřitelná čísla, která každý rok naskakují. Myslím si, že po předložení návrhů v podrobné rozpravě bude zde určitá vůle k tomu, abychom se nad tím zamysleli.

Druhá věc. Pane ministře, co se týká zasedání vašich kolegů, nemusel jste si připadat jako černá ovce. Systém, který se zde realizuje, je něco nehorázného. Původní zákon se týkal úplně jiné problematiky, měl dvě stránky.

Dnes se na něj nabalily další problémy - financování odposlechů, které tento zákon, který projednáváme, tisk 960, vůbec neobsahuje. Dnes dopoledne dostal zpravodaj ze strany Bezpečnostní informační složky požadavky na předložení dalšího pozměňovacího návrhu, který s původním zákonem vůbec nesouvisí. Já jsem řekl, že salámová metoda je nejhorší metoda, kterou bychom mohli postupovat v oblasti zpravodajských služeb.

Vážený pane předsedající, žádám vás, abyste vzkázal panu ministrovi, který vůbec tomu nevěnuje pozornost, i když je to zásadní věc, proč nepřijde na výbor pro obranu a bezpečnost a neprojedná s poslanci tento návrh, aby nám zdůvodnil, proč to potřebuje. Proč to propašovává do druhého čtení? Už se o tom zmiňoval kolega Sehoř. Je to vysoce nekorektní.

Dámy a pánové, chtěl bych říci, že se to týká nás všech. Nemyslete si, že to je něco, co bude vyhovovat vládní koalici nebo nevyhovuje opozici. Je to věc, která je základním kamenem demokratického státu. Nikdy bych se nesnížil k tomu, abych zde vystupoval jako poslanec za ODS a kritizoval jenom proto, že jsem z ODS. Jsou to prostě nesmysly, o kterých zde dnes jednáme a o kterých chceme hlasovat. Pokud se pan ministr nebojí odborné diskuse - odborné diskuse, nikoli politické - ať s těmito návrhy přijde na výbor pro obranu a bezpečnost. (Potlesk ze strany ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tlumočím, pane ministře. Z vaší zvednuté, jak jinak u vás než levice, soudím, že jste vyposlechl vystoupení pana kolegy Klase. Můžete reagovat.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Já jsem levák.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vždyť říkám, jak jinak než levice.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Já na to musím reagovat. Především na myšlenku, že by počet odposlechů se snižoval nějakým donucovacím prostředkem v podobě hrazení nákladů. Nepodléhejme tomuto omylu. Počet odposlechů se řídí nápadem trestné činnosti, odposlechy nařizuje soudce, který posuzuje jednotlivé případy, jestli je tam zapotřebí odposlech nasadit. Takže to není o tom, že by policie si mohla vybírat, jestli má peníze na to, aby si to mohla zaplatit. To je, jako kdybychom řekli, že nebudeme dělat soudní pitvy, protože už na to nemáme peníze. To je absolutní nesmysl, takže tomu nepodléhejme.

Číslo, které zde uváděl pan poslanec Klas, je zavádějící. To je počet jednotlivých telefonních čísel. To není počet odposlouchávaných subjektů. Řeknu poslední případ. Nedávno zadržený střelec Lubina - na toho bylo použito 18 odposlechů a trvalo to v podstatě 14 dnů. Měnil neustále SIM karty apod. A o tom to číslo je. Skutečně nezavádějme něco někam, kde to není.

Nebráním se odborné diskusi. Skutečně to nebylo ovlivněno mnou, abych zanesl tento pozměňovací návrh. Víte, že zákon se týká především Bezpečnostní informační služby, která podléhá premiérovi, nikoli ministru vnitra. Bylo mi uloženo, abych tento návrh předložil. Vycházel jsem z požadavku BIS. To, co nastalo v dalším procesu, není žádná moje zásluha ani moje vina. Nicméně jsem to přivítal, protože vím, že je to zapotřebí. To na vysvětlenou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě jednou pan kolega Klas.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP