Stenografický zápis 42. schůze, 24. března 2005


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


60. Informace vlády o stavu českého zdravotnictví a o termínu předložení koncepce zdravotnictví

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Pavel Kováčik
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý


30. Návrh poslance Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Eva Dundáčková


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 901/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jan Schwippel
Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek


33. Vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 914/ - prvé čtení

Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Petr Lachnit
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Zdeněk Koudelka


34. Vládní návrh zákona o provádění celostátního referenda a o změně některých zákonů (zákon o provádění celostátního referenda) /sněmovní tisk 915/ - prvé čtení

Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Zdeněk Koudelka


35. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Václava Franka, Alexandra Černého a Zdeňka Maršíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb. /sněmovní tisk 864/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Jan Klas
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hönig
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


61. Ústní interpelace

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Koníček
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Koníček
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Vlček
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslankyně Ivana Levá
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Milan Ekert
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Krill
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Petr Krill
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Martin Říman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Martin Říman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Bratský
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ladislav Urban
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 16.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP