Stenografický zápis 42. schůze, 29. března 2005


(Jednání zahájeno ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Krákora


32. Návrh poslanců Karla Černého, Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytování příspěvku k důchodům účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení

Poslanec Karel Černý
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Černý
Poslanec Jan Vidím


36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a její závěrečný protokol ze dne 21. března 1950 /sněmovní tisk 798/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Kováčik


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě Evropské unie o výsadách a imunitách udělených Evropské obranné agentuře a jejím zaměstnancům, podepsané dne 10. listopadu 2004 v Bruselu /sněmovní tisk 889/ - prvé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Stanislav Fischer


38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001) /sněmovní tisk 893/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal


39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, podepsaná dne 3. února 2005 v Bratislavě /sněmovní tisk 907/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslankyně Kateřina Konečná


52. Informace předsedy vlády o postupu ve věci žaloby majitelů bytových domů proti České republice u Evropského soudu pro lidská práva

Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec František Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Pavel Hojda
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hojda
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hojda


53. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2003 /sněmovní tisk 827/

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec František Pelc


54. Programy podpory malého a středního podnikání 2005 - 2006 /sněmovní tisk 847/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Jaroslav Plachý


55. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2005 /sněmovní tisk 870/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Miloš Titz
Ministr obrany ČR Karel Kühnl


56. Zpráva o cenové kontrole za 1. pololetí 2004 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 890/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Martin Kocourek


57. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2004 do 31. 12. 2004 /sněmovní tisk 913/

Poslankyně Zuzka Rujbrová


59. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za rok 2004

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP