Stenografický zápis 42. schůze, 30. března 2005


(Jednání zahájeno v 8.58 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání pokračovalo v 9.31 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


42. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) /sněmovní tisk 883/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 884/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.57 hodin.)


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 884/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček


44. Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jaromír Schling


46. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Hojda


47. Návrh poslanců Karla Černého, Antonína Sedi a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech /sněmovní tisk 735/ - třetí čtení

Poslanec Karel Černý
Poslanec Radim Turek
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Radim Turek


48. Vládní návrh zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 766/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Patera
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.21 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 786/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Alena Páralová


50. Návrh poslanců Petra Ibla, Petra Bratského, Vlastimila Ostrého, Karla Šplíchala a Ladislava Šustra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu /sněmovní tisk 826/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 11.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP