Neautorizováno !


 

(10.00 hodin)

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, na upozornění legislativy a kolegů - ještě u první části za 1. lednem je myšlen rok 2006.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak teď již snad žádné pochybnosti nebudou. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím.

Prosím pana zpravodaje, aby nám přednesl proceduru.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Navrhl bych postup pro hlasování. Nejprve bychom odhlasovali legislativně technické připomínky. Dále bychom hlasovali o bodech A1 až A5, za druhé by byl bod B1, B2 a B4, za třetí bod C1, za čtvrté bod D1 a D2, za páté, bod E1 až E3, za šesté bod F1 a F2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Je námitka proti takové proceduře? Žádnou námitku nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování. Nejprve rozhodneme o legislativně technických úpravách. Je ve sněmovně námitka proti tomu, abychom hlasovali o legislativně technické úpravě přednesené panem kolegou Koudelkou, panem kolegou Vrbíkem a trojnásobně panem kolegou Vlčkem současně? Není.

 

Můžeme hlasovat o těchto legislativně technických úpravách jedním hlasováním.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 95. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro hlasovalo 181, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Nyní bychom hlasovali o bodech A1 až A5. Mé stanovisko je neutrální. (Stanovisko předkladatele je neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 96. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 185 přítomných pro návrh 116, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Dále bychom hlasovali o bodech B1, B2 a B4. Stanovisko kladné. (Stanovisko předkladatele souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 97. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 přítomných pro návrh 181, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Dále bychom hlasovali o bodu C1. Stanovisko kladné. (Stanovisko předkladatele kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 98. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 přítomných pro návrh 180, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Dále budeme hlasovat o bodu D1 a D2. Mé stanovisko je kladné. (Stanovisko předkladatele je kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 99. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 přítomných pro 182, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Dále budeme hlasovat o bodu E1 až E3. Mé stanovisko je mírně pozitivní. (Stanovisko předkladatele kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 100. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 přítomných pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Dále budeme hlasovat o bodech F1 a F2. Stanovisko je kladné. (Stanovisko předkladatele kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ve znění přijaté legislativně technické úpravy.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 101. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 187 pro návrh 133, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, podle mých záznamů jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím. Má někdo jiný názor? Nemá.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 884, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 102. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro 173, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

44.
Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba
a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 373/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan kolega Hanuš a zpravodaj hospodářského výboru pan kolega Schling. Obdrželi jste sněmovní tisk 373/7, který obsahuje návrhu za zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan ministr Ambrozek. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, k tomuto zákonu již zaznělo hodně. Pokud musím od listopadu mluvit slušně, nebudu se k němu vyjadřovat podrobněji.

Chtěl bych ale přece jen říci z hlediska resortu životního prostředí, jehož jsem ještě dnes ministrem, že navrhovaný text v podstatě velmi narušuje princip subsidiarity a odebírá kompetence jak krajům, tak obcím. Jde tak úplně proti filozofii, kterou se Poslanecká sněmovna řídila v minulých letech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane zatím ještě ministře. Prosím o klid v jednacím sále.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Proto pokud nebude tedy návrh zamítnut, k čemuž jsme vyzvali s kolegou Paroubkem při minulém projednávání, dovoluji si podpořit pozměňovací návrh Františka Pelce, který navrhuje vypustit paragrafy, které jsou právě porušením subsidiarity, o které jsem mluvil.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP