Neautorizováno !


 

(11.40 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Následuje komplexní pozměňovací návrh paní poslankyně Dundáčkové pod písmenem C. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vzhledem k tomu, že jsem zaregistroval, že zřejmě návrh projde, tak neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Moudré. Zahájil jsem hlasování číslo 160. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hovorky pod písmenem F. Zpravodaj nedoporučuje. (Předkladatel také nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 161. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 přítomných pro návrh 22, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní máme, pane místopředsedo, dva návrhy týkající se účinnosti, a sice návrh výboru pod písmenem A10 a návrh paní poslankyně Vojtilové pod písmenem E. Navrhuji orientační hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 162. Kdo podporuje návrh A10?

Pro tento návrh se vyslovilo 66 přítomných.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 163. Kdo podporuje návrh pod písmenem E?

Tento návrh si získal podporu 105 přítomných.

 

Budeme nejprve hlasovat o návrhu pod písmenem E. Stanoviska? (Zpravodajka: Kladné. Předkladatel: S ohledem na ministra financí kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Uvidíme, co na to řekne ministr financí.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 164. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 168, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, domnívám se, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jsem si tím jist, proto přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 786, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 165. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 165, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání posledního bodu, kterým je

 

50.
Návrh poslanců Petra Ibla, Petra Bratského, Vlastimila Ostrého,
Karla Šplíchala a Ladislava Šustra na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
/sněmovní tisk 826/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal kolega Petr Ibl, zpravodaj Vladimír Čada. Konstatuji, že pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy, žádné návrhy v rámci třetího čtení, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Věnujte mi prosím pozornost, neboť přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Ibla, Petra Bratského, Vlastimila Ostrého, Karla Šplíchala a Ladislava Šustra na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 115/2001 Sb., o podpoře sportu, podle sněmovního tisku 826."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 166. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 přítomných pro návrh 144, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Vážené kolegyně a kolegové, projednali jsme všechny body, které byly určeny na dnešní dopolední jednání. Přerušuji jednání Sněmovny do zítra 9 hodin, kdy jako první bod je zařazena zpráva vyšetřovací komise k případu Diag Human. Druhým bodem je přerušený bod Zpráva o stavu zdravotnictví. Odpoledne by poté měly probíhat ústní interpelace na předsedu vlády, členy vlády a projednávání písemných interpelací.

Svolávám organizační výbor na 11.56 hodin. Hezký zbytek dne.

 

(Jednání skončilo v 11.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP