Neautorizováno !


 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
31. března 2005 v 9.05 hodin

Přítomno: 147 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - z členů vlády tady ještě nikoho nevidím, ale mám zprávu, že členové vlády jsou už na cestě do Sněmovny. Zahájíme tedy jednání. Srdečně vás tady vítám. Vítám paní ministryni zdravotnictví, která se dostavila jako první z členů vlády.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní katru č. 32 má v tuto chvíli paní poslankyně Hana Šedivá. Pan poslanec Jaromír Talíř má náhradní kartu číslo 5.

Na dnešní jednání Poslanecké sněmovny požádali o omluvu následující poslanci: pan poslanec Jozef Kubinyi z osobních důvodů, paní místopředsedkyně Jitka Kupčová ze zdravotních důvodů, pan Antonín Macháček je hospitalizován, pan Václav Mencl také ze zdravotních důvodů a pan kolega David Šeich také ze zdravotních důvodů. A doplněno - pan poslanec Vilém Holáň také ze zdravotních důvodů.

Pan poslanec Vladimír Reiber má náhradní kartu číslo 31 a pan poslanec Jiří Pospíšil náhradní kartu číslo 30.

Z členů vlády se na dnešní jednání omlouvá pan předseda vlády Stanislav Gross z důvodu pohřbu v rodině, pan Pavel Dostál je dnes v nemocnici, Pavel Němec má jiné pracovní jednání. Pan ministr zahraničí Cyril Svoboda se omlouvá na dopolední jednání z pracovních důvodů a pan Milan Urban je od 14 hodin na schůzi Senátu.

Na dnešní dopoledne máme pevně zařazené body číslo 58 a 60. Zároveň je nevyřízeným bodem této schůze také návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 tyto přihlášky budou vylosovány.

 

Prvním bodem dnešního jednání je tedy bod číslo

 

58.
Zpráva o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human

 

Prosím předsedkyni vyšetřovací komise paní poslankyni Hanu Šedivou, aby nás seznámila se zjištěními vyšetřovací komise. Konstatuji, že zpráva vyšetřovací komise vám byla rozdána ve středu 30. března na lavice, a prosím také, aby paní předsedkyně vyšetřovací komise přednesla návrh na případné usnesení, které přijme Poslanecká sněmovna. Konstatuji, že mám v současné době zatím jednu přihlášku do písemné rozpravy.

Ještě než vám udělím slovo, paní předsedkyně, požádám sněmovnu o klid. Myslím tím všechny poslanecké kluby kromě poslaneckého klubu Unie svobody, který tady ještě není přítomen. Ale musím říci, že když požádám o klid zleva doprava, tak to myslím přesně podle intenzity hluku v jednotlivých poslaneckých frakcích. Děkuji.

Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji. Pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human byla zřízena usnesením Poslanecké sněmovny číslo 530 na její 17. schůzi dne 10. června 2003. Důvodem zřízení byl nejméně sedm let trvající a dosud neukončený spor ve věci vyrovnání mezi Českou republikou a společností Diag Human. Úkolem vyšetřovací komise bylo objasnění skutečnosti v souvislosti s vedením rozhodčího řízení mezi Českou republikou a společností, objasnění postupu státu, jednotlivých konkrétních osob a subjektů v této věci. Na následující schůzi Poslanecká sněmovna zvolila deset členů vyšetřovací komise, poslankyni Hanu Šedivou předsedkyní. Vyšetřovací komise zahájila svou činnost -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní předsedkyně, já vás ještě jednou přeruším a požádám znovu sněmovnu o klid. Případné hovory k jiným tématům, než je zpráva vyšetřovací komise, prosím, přeneste do předsálí. Věřím, že paní předsedkyni necháte v důstojné atmosféře přednést její zprávu. Děkuji všem.

Prosím, paní předsedkyně, pokračujte.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vzhledem ke stáří případu, jehož kořeny sahají do začátku devadesátých let, jeho složitosti, dané mimo jiné i nezbytným kontaktem se zahraničním subjektem, byl termín předložení zjištění vyšetřovací komise na její žádost Poslaneckou sněmovnou vícekrát prodloužen, naposledy v měsíci prosinci 2004, a to do dnešního dne.

Dále bych chtěla uvést, že v průběhu jednání komise bylo zapotřebí provést výměnu tří členů, kteří byli zvoleni za členy Evropského parlamentu, a dále došlo k výměně na pozici tajemníka komise.

Během svého působení vyšetřovací komise prohlédla a prostudovala veškerou dostupnou dokumentaci. Zdrojem informací pro její zjištění byla především dokumentace, kterou si od jednotlivých subjektů zúčastnivších se na prošetřovaném případě buď sama vyžádala, nebo která jí byla i bez vyžádání k prošetřovanému případu zaslána, a v neposlední řadě i ta, kterou si svojí vlastní činností, a to výslechovou, vytvořila.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP