Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud jsem vás pozorně poslouchal, myslím, že mohu dát hlasovat i o této části návrhu, protože není v rozporu s tím, co jste potom navrhoval vy. Je tomu tak? Ano, je tomu tak.

 

Dámy a pánové, nyní budeme hlasovat o návrhu, který připravil hospodářský výbor. Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 80. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 122 poslanců, 79 pro, 27 proti. Návrh byl přijat.

 

Teď o vašich návrzích.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Další návrh je následující: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že stávající vládní podpora sektoru malého a středního podnikání je nedostatečná a vede k poklesu podílu sektoru malého a středního podnikání na výkonech naší ekonomiky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Na stanovisko pana ministra se ani ptát nemusím.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 81. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 126 poslanců, 48 pro, 39 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Poslední návrh zní takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby ve shodě se svým programovým prohlášením navrhla nové a účinnější formy podpory malého a středního podnikání s cílem zastavit pokles podílu sektoru malého a středního podnikání na výkonech naší ekonomiky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 82. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 127 poslanců, 65 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kapoun provede kontrolu, my ostatní počkáme. Zdá se, že je všechno v pořádku. Tato část návrhu byla schválena Poslaneckou sněmovnou.

 

Nyní v hlasování pořadové číslo 83 dám hlasovat o usnesení jako celku, to znamená i o části, kterou navrhl hospodářský výbor, i o části, která byla přijata před chvílí.

Zahájil jsem hlasování, která má pořadové číslo 83. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 128 poslanců, 88 pro, 18 proti. Usnesení bylo přijato.

 

Děkuji panu ministru Urbanovi, panu zpravodaji také a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu 55, což je

 

55.
Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil
jiných států přes území České republiky v roce 2005
/sněmovní tisk 870/

 

Předložený materiál uvede ministr obrany Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tuto Informaci o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2005 předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně a Senátu na základě článku 43 odst. 6 ústavy, souvisí to samozřejmě i s odst. 5 příslušného článku. Je to rozhodnutí, které ve svém celku umožní realizovat požadavky na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států, a to těch států. které jsou uvedeny v předmětném usnesení ze dne 22. prosince 2004 číslo 1322, a to na základě reciprocity, to znamená po dohodě se zmíněnými státy.

Samozřejmě, že vyslovení souhlasu vlády s přelety a průjezdy ozbrojených sil těchto států přes území České republiky neznamená ještě automatickou možnost realizace jednotlivých přeletů a průjezdů. Ty je možné z čistě technického hlediska uskutečnit až na základě povolení, které uděluje zvláštní orgán resortu obrany, tzv. Centrum vojenské dopravy, které tyto přelety a průjezdy zabezpečuje ve spolupráci s dalšími orgány, a to nejen s Ministerstvem obrany, ale i s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra. Obdobným způsobem byla problematika přeletů a průjezdů řešena v minulých letech.

Domnívám se, že je na místě, abych požádal Sněmovnu, aby podle předloženého návrhu usnesení vzala rozhodnutí vlády na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Tento materiál projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 870/1. Prosím pan poslance Miloše Titze, aby jako zpravodaj tohoto výboru ozřejmil to, jak výbor jednal a s jakým návrhem před nás předstupuje.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedající, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost svým usnesením 190 z 50. schůze dne 2. března letošního roku o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2005, sněmovní tisk 870… Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Ing. Martina Bělčíka, zpravodajské zprávě poslance Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2005, sněmovní tisk 870, vzala na vědomí; II. pověřuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Přihlášky nemám. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Ani zde se nikdo nehlásí. I tuto končím. Přeje si závěrečné slovo pan ministr?

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, je zde malý rozpor. V usnesení výboru se hovoří o schválení, vláda samozřejmě navrhuje vzetí na vědomí, neboť podle ústavy vláda rozhoduje o těchto přeletech. Ale musí neprodleně informovat Parlament. Čili logické usnesení je - vzít na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan zpravodaj souhlasí. Dámy a pánové, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o usnesení, které modifikoval ministr obrany Karel Kühnl, to znamená: Poslanecká sněmovna bere na vědomí rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2005, podle sněmovního tisku 870.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 84. Kdo s takto formulovaným usnesením souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 91 poslanců, 61 pro, 30 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Já panu ministru gratuluji a panu zpravodaji děkuji za odvedený výkon.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP