Stenografický zápis 42. schůze, 23. března 2005


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslankyně Taťána Fischerová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Kateřina Dostálová
Místopředseda PSP Ivan Langer


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 855/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. /sněmovní tisk 863/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Anna Čurdová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


2. Vládní návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně souvisejících zákonů (zákon o finančních konglomerátech) /sněmovní tisk 835/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


3. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) /sněmovní tisk 883/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 884/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miloslav Vlček


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Jan Grůza
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 917/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Josef Řihák


18. Návrh poslankyně Jitky Gruntové na vydání zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich /sněmovní tisk 895/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Jitka Gruntová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.23 hodin na pět minut.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


19. Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 849/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Jiří Václavek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.27 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


7. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Hojda
Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ludvík Hovorka


20. Návrh poslanců Miloše Patery a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 794/ - prvé čtení

Poslanec Miloš Patera
Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec František Beneš
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Michal Hašek


21. Návrh poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech /sněmovní tisk 829/ - prvé čtení

Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Michal Hašek


22. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 845/ - prvé čtení

Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Rudolf Tomíček
Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladimír Laštůvka


26. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 865/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová


27. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Michala Krause, Vlastimila Ostrého a Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 869/ - prvé čtení

Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Martin Říman
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Kalousek


28. Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Zgarby, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 888/ - prvé čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslankyně Ludmila Brynychová


29. Návrh poslanců Františka Beneše, Jaroslava Gongola, Miroslava Opálky a Svatomíra Recmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 894/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Václav Grüner
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Václav Grüner
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.58 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP