Sněmovní tisk 829
Novela z. o evidenci obyvatel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: Suk Lubomír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 829/0 dne 25. 12. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 11. 2004. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 1. 2005 jako tisk 829/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 68/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Politika

Deskriptory EUROVOCu: dítě, evidence obyvatelstva, ochrana matky a dítěte, trvalý pobyt

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)