Sněmovní tisk 918
Novela z. o rostlinolékařské péči - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 918/0 dne 11. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: Ing. Josef Bíža a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1587).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 918/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 918/2, který byl rozeslán 9. 11. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 11. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 232, usnesení č. 2000).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 211, dokument 211/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Šneberger), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Karel Schwarzenberg).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 1. 2006 a přijal usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako tisk 211/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 1. 2006 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 211/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 25. 1. 2006 a přijal usnesení č. 239, které bylo rozdáno jako tisk 211/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 1. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 320).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 918/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 918/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 147, usnesení č. 2270).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 45 pod číslem 131/2006 Sb.



Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: dovozní politika, ochrana rostlin, ochrana zdraví rostlin, přípravky ochrany rostlin, rostlinolékařská legislativa, živnost

Navržené změny předpisů (5)



ISP (příhlásit)