Stenografický zápis 54. schůze, 14. března 2006


(Jednání zahájeno ve 14.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Vlček
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Hojda


52. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1166/ - druhé čtení

Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo 15.00 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Michal Hašek
Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek
Poslanec Karel Vymětal
Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Zdeněk Jičínský
Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Petr Pleva
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Pavel Kováčik


23. Návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1059/3/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Evžen Snítilý
Senátor Pavel Eybert
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec František Beneš
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Evžen Snítilý
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Josef Vondruška


21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1049/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


33. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1103/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátorka Daniela Filipiová
Poslanec Martin Říman
Poslanec Karel Šplíchal


32. Návrh zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1102/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátorka Daniela Filipiová


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. /sněmovní tisk 905/4/ - zamítnutý Senátem

Poslankyně Jitka Gruntová
Senátor Zdeněk Janalík
Místopředseda PSP Jan Kasal


9. Návrh zákona o kronikách obcí /sněmovní tisk 940/4/ - zamítnutý Senátem

Poslankyně Jitka Gruntová
Senátor Josef Kalbáč
Poslanec Karel Černý
Poslankyně Jitka Gruntová


10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/4/ - zamítnutý Senátem

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Senátor Jaromír Volný


11. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím /sněmovní tisk 828/5/ - vrácený Senátem

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Senátor Vlastimil Balín
Místopředseda PSP Jan Kasal


12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění /sněmovní tisk 1150/3/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Místopředseda PSP Jan Kasal
Senátor Karel Tejnora
Poslanec Jozef Kochan


13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 906/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Miroslav Kapoun
Senátor František Kopecký
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Martin Říman


14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/3/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Senátor Josef Vaculík
Ministr zemědělství ČR Jan Mládek


22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1058/3/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Senátor Jiří Šneberger


15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátorka Alena Palečková
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Jan Kasal


16. Návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 998/3/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Senátor Pavel Eybert
Poslanec Pavel Hrnčíř


17. Návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění /sněmovní tisk 999/3/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Senátor Pavel Eybert


18. Návrh zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátor Richard Sequens


19. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1006/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


20. Návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/4/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Josef Vícha
Senátorka Jitka Seitlová


24. Návrh zákona o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1062/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátor Josef Novotný


25. Návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1063/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátor Josef Novotný


26. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1065/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátor Josef Novotný
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


27. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 1068/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR František Bublan
Senátor Josef Zoser


28. Návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1076/4/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Senátor Robert Kolář


29. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1077/4/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek


30. Návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 1078/4/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Senátor Pavel Eybert
Poslanec Ladislav Mlčák


31. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona /sněmovní tisk 1079/4/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Senátor Pavel Eybert
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP