Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem se dozvěděl, že když se hlasovalo o přeřazení bodu 3 a těch dalších, bylo to o jeden hlas a u mě, přestože jsem hlasoval pro, je křížek, takže zpochybňuji hlasování. Můžete se přesvědčit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásil se ještě pan poslanec Vymětal. Pouze k proceduře, pane poslanče, ale vy to, předpokládám, víte. (U mikrofonu stojí poslanec Kubinyi.) Pan poslanec Kubinyi vám udělá prostor.

(V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Samozřejmě jen k proceduře. Já si myslím, že některé výklady, které jsme tu slyšeli, jsou naprosto nepřijatelné. Tak jsme to nikdy neaplikovali. Vzpomeňme si, kolikrát ráno si vzaly poslanecké kluby přestávku a zahájili jsme v 9.15, v 9.30. Při takovém výkladu by se vůbec nemohly dávat tyto návrhy. Nevykládejme si to, jak se nám to hodí, ale berme to vždycky stejně. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, hovořit při této příležitosti o slušnosti mi dělá trošku potíže, přiznám se k tomu. Přesto bych si dovolil upozornit, že Sněmovna mlčky tolerovala nedodržení svého vlastního usnesení, kdy je třeba u bodů, které mají být zařazeny jinam, hlasovat prvně o oprávněnosti důvodu. Vy jste přes upozornění, pane předsedo, o oprávněnosti těchto důvodů hlasovat nedal. Myslím si, že už se to asi nedá vrátit zpátky, ale vyvaroval bych se slov, která nějakým způsobem tady podtrhují slušnost z vaší strany. Bohužel, dnes to musím konstatovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Podívejte se, já v této chvíli nechám hlasovat o námitce, která tady zazněla z úst pana místopředsedy Ivana Langera. Je to námitka proti postupu předsedajícího, který říká, že nechá hlasovat o návrhu pana poslance Haška. Takový je postup. Opakuji… (Předsedající se chvíli odmlčel, v sále je velký hluk.)

Ještě tady zazněla námitka, ano - tady byl ještě návrh pana poslance Hojdy, který chce zpochybnit hlasování o bodech 3, 6 a 7, protože říká, že dodatečně zjistil, že měl v úmyslu hlasovat jinak, než je ve sjetině. Ještě pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já jsem hlasoval pro, a na sjetině mám křížek. To znamená, že jsem nehlasoval.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je tady námitka, o které musím nechat hlasovat nejdříve. Prosím, pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych upozornil, že po tomto hlasování byla dostatečně dlouhá pauza na kontrolu. Všichni kontrolovali, všichni si obcházeli své poslance. Tato Sněmovna, jistě jste si všimli, byla už poněkud nervózní z toho, jak dlouho pan předsedající nechává tuto kontrolu probíhat. Já vznáším námitku proti hlasování o takové námitce, protože to pokládám za absurdní. Příště si vzpomeneme zpochybnění po 20 hodinách, 40 hodinách, jak se nám to bude hodit.

Tak když už tady máte bolševicko-socialistickou většinu, tak tady aspoň seďte!

(Poslanci hlučí a protestují bušením do lavic.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Kováčik se hlásí o slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, ohrazuji se jak proti bolševicko-socialistické většině (smích), tak proti tomu "tak tady aspoň seďte!". Komunističtí poslanci ve Sněmovně sedí poctivě na svých místech. Stejně poctivě seděl na svém místě i kolega Hojda.

Co se týká řekněme té lhůty, nebo času proběhlého od vlastního hlasování ke kontrole sjetiny, bylo tady nesčetně případů, kdy se zpochybňovalo daleko později, při daleko větším rozdílu hlasů a třeba i na váš návrh z pravicových lavic, a přesto se tento postup nezpochybňoval. Domnívám se, že je to téměř bezprostředně, neproběhlo dokonce ani zahájení dalšího bodu, jsme pořád ve stejném bodu. Co se týká mého svědectví, skutečně jsem ihned bezprostředně kontrolovat sjetinu nešel. Tak se to stalo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegové, ještě pan poslanec Vymětal se hlásí o slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já musím konstatovat, že kolega Benda tady flagrantně porušil jednací řád, protože o zpochybnění hlasování se hlasuje bez rozpravy, a on rozpravu vedl. Já prosím pana předsedu, aby zajistil dodržování jednacího řádu a při takovýchto projevech odebral řečníkovi slovo. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Kolegové, pokud se nám to povede a nepovedeme rozpravu, dám hlasovat o námitce pana poslance Hojdy, který zpochybňuje hlasování, ve kterém se rozhodlo o bodech 3, 6 a 7. To byl návrh pana poslance Vlčka - tyto body zařadit jako první body po třetích čteních zítra odpoledne.

Ale ještě vidím k proceduře pana poslance Plevu.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, domnívám se, že nemůžete dát hlasovat o zpochybnění, protože žádné zpochybnění nezaznělo. Pan kolega Hojda řekl, že hlasoval pro, a na sjetině má křížek. To bylo oznámení, nikoliv zpochybnění.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já s vámi nesouhlasím, ale přesto nechám pana poslance Hojdu, aby to zopakoval. Podle mne on hlasování zpochybnil. Necháme ho, aby to učinil ještě jednou. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jak nás pan Benda vyzýval, abychom seděli na místech, tak ho jen chci ujistit, že na místě jsem seděl. Vyzývám jeho kolegy, aby poslouchali, protože při mém prvním vystoupení jsem zpochybnil hlasování. Pouze při druhém vystoupení, když vystupoval pan Benda, jsem upřesnil, o co se jedná.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme vysvětlení. Zpochybnění zaznělo. Zazněla námitka a my o ní budeme nyní hlasovat. Vyzývám všechny, kdo chtějí hlasovat a jsou na svých místech.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí námitky, která tu zazněla z úst pana poslance Hojdy? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 120, přítomno je 186 poslanců, pro hlasovalo 110, proti 60. Námitka byla přijata.

 

My bychom nyní měli znovu opakovat hlasování, které se týkalo návrhu pana poslance Vlčka. Byl to návrh body 3, 6 a 7 našeho programu zařadit na zítřejší program po skončení třetích čtení jako body 1, 2 a 3.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení bodů 3, 6 a 7 takto do pořadu schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 121, přítomno je 187 poslanců, pro hlasovalo 97, proti 78. Tento návrh byl přijat.

 

Zřejmě proběhne kontrola hlasování. (Předseda chvíli čeká.) Zpochybňuje někdo hlasování? Nezpochybňuje.

 

Kolegové, máme sice dnes zahájit jednání bodem 52, ale ještě předtím, než přistoupíme k projednávání zákonů zamítnutých a vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení těmto senátorkám a senátorům v Poslanecké sněmovně: Daniele Filipiové, Aleně Palečkové, Soně Paukrtové, Jitce Seitlové, Milanu Balabánovi, Vlastimilu Balínovi, Ivo Bárkovi, Zdeňku Bártovi, Jiřímu Brýdlovi, Milanu Burešovi, Pavlu Eybertovi, Janu Horníkovi, Zdeňku Janalíkovi, Adolfu Jílkovi, Tomáši Julínkovi, Josefu Kalbáčovi, Robertu Kolářovi, Františku Kopeckému, Jaroslavu Kuberovi, Jaroslavu Kubínovi, Jiřímu Nedomovi, Josefu Novotnému, Františku Příhodovi, Richardu Sequensovi, Karlu Schwarzenbergovi, Miroslavu Škaloudovi, Jiřímu Šnebergerovi, Milanu Špačkovi, Karlu Tejnorovi, Josefu Vaculíkovi, Jaromíru Volnému, Josefu Zoserovi a Jiřímu Žákovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP