Neautorizováno !


 

(14.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přehození dvou bodů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 117, přítomno 82 poslanců, pro hlasovalo 130, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Další byl návrh pana poslance Zgarby. Navrhoval, abychom bod 22, návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, zařadili za bod 14, což je rostlinolékařská péče.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit bod 22 za bod 13, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 118, přítomno 182, pro hlasovalo 123, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Hašek navrhoval bod číslo 125, návrh zákona o některých druzích podpory kultury, zařadit jako první bod na hlasování v pátek ráno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit bod číslo 125 jako první bod v pátek, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 119, přítomno 183, pro hlasovalo 112, proti 8. Tento návrh byl také přijat.

 

O slovo se hlásí ještě pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, mám prosbu - jestli byste vyjasnil dvě věci. Za prvé, dnes je podle schváleného pořadu zařazen jako první bod číslo 52. Vy jste v úvodním slově řekl, že jako první bod bychom měli probírat bod 23, pak body 21, 32 a 33, ale není jasné, co tedy s bodem 52. Tím bodem dnes začneme? Nebo se někam posunul?

Za druhé bych prosil, jestli by mohlo být vyjasněno, když jsme odhlasovali, že body číslo 4 a 5 se zařazují za bod 188, jestli to znamená na úplný konec schůze, protože bodem 188 zatím schůze končí, nebo jestli to znamená po projednání bodu 188, který je zařazen pevně na čtvrtek 16. března jako odpovědi na písemné interpelace, tedy po ústních interpelacích.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: První věc, co jste říkal - tam by neměl být problém, protože já jsem mluvil o prvním bodu z bodů vrácených Senátem. To zůstává, tam problém není.

Co se týká druhého, tam jsem to chápal jako zařazení bodů na konec schůze, to je za bod 188. Jak mi potvrzuje pan poslanec Vlček, bylo to míněno jako zařazení bodů na konec schůze.

Ještě se hlásí pan poslanec Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane předsedo, protože v předchozích hlasováních neprošel návrh kolegy Vlčka, který navrhl společné hlasování o přeřazení bodů 3, 6 a 7 na zítra, dovoluji si požádat o samostatné hlasování o přeřazení bodu 3, tj. vrácený zákon prezidentem republiky o registrovaném partnerství, a jeho zařazení na zítra jako první bod po třetích čteních.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Vidím se hlásí o slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, paní a pánové, o tomto návrhu jsme již meritorně rozhodli, proto není možné o něm hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, důvody mohou být různé, ale je platný a nepřekročitelný. Je více než třicet minut po začátku schůze. Čili tento návrh je irelevantní a v tuto chvíli nehlasovatelný. Je mi líto.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Podle mého soudu v okamžiku, kdy byl podán, hlasovatelný byl, protože naše schůze nezačala ve 14 hodin, začala zhruba ve 14.05 hodin.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se nechci přít s panem poslancem Kováčikem, ale já jsem nezaznamenal, že by některý klub žádal o přestávku na klub a odložení začátku schůze. Čili schůze začala ve 14 hodin.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Vytvořím prostor, aby si pan předseda mohl rozmyslet, co udělá. Chtěl bych upozornit na to, že jsme u jednoho bodu, který namítal už pan kolega Exner, zařadili bod nový - hledám to - za bod 188 - a nemohu to najít. Pan předseda to nyní upřesnil - myslí se na konec schůze, ale máme chybičku v dokumentu. My už máme schváleno 189 bodů. Bod 189, což je potvrzení předsedy hospodářského výboru, už jsme i zrealizovali, takže je hotový. Pokud na konci schůze, znamená to za bod 189.

Doufám, že panu předsedovi čas stačil. Nyní budeme jistě zvědavi, co s tím udělá. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že to může zůstat za bodem 188.

Nyní prosím poslouchejte, protože musíme najít nějaké řešení. Navrhuji tento postup. Pokud jsem to správně sledoval, přišel jsem do sněmovny ve 14.04 hodin. (Velký hluk v sále.) Prosím o klid, musíme to nějak vyložit. Přijímám to, co řekl pan poslanec Kováčik, že když to počítáme od začátku schůze, bylo to podáno v rámci třiceti minut. Nechám o tomto návrhu hlasovat. (Protesty.) Počkejte, pokud někdo nesouhlasí, ať podá námitku a bude se o ní hlasovat. Nevidím, jak jinak se z toho dostat. Z toho, co zde proběhlo, dělám tento výklad. Vešlo se to do třiceti minut, nechám o tom hlasovat. Pokud někdo nesouhlasí, dá námitku a budeme o ní hlasovat. Jinou cestu nevidím.

Vidím pana místopředsedu Langera. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, zákon o jednacím řádu hovoří jasně, kdy začíná schůze. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Byl jste to vy, pane předsedo, který opakovaně od tohoto pultu hovořil o slušnosti při jednání Poslanecké sněmovny. Všichni víme, že o tomto návrhu se už hlasovalo. Všichni víme, i pan kolega Hašek to ví, že je to účelové, znovu nechat hlasovat o věci, o které se již meritorně rozhodlo. Můžete si, kolegové z poslaneckého klubu ČSSD a KSČM, odhlasovat cokoliv. Skutečnost, že tím bude hrubým způsobem porušen zákon o +jednacím řádu, ale svým hlasováním nezměníte. Moc vás prosím, abyste takové znásilňování zákona si skutečně ponechali na někdy jindy. (Potlesk z řad ODS.)

Berte to prosím, pane předsedo, jako formálně vznesenou námitku proti vašemu postupu. Vím, že o této námitce je již předem rozhodnuto, nicméně právě proto možná dvojnásobně platí, co jsem řekl ve svém předcházejícím vystoupení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, já to přijímám jako námitku, ale musím říci jenom dvě věty. Postup pokládám za korektní, protože o tom bodu se sice hlasovalo, ale pohromadě s ostatními. Jestliže to bylo v rámci třiceti minut podáno, což se dá interpretovat, podle mne je korektní říci, že o tom nechám hlasovat. Námitka byla podána. Budeme o ní hlasovat. Říkám, že tento postup je v rámci slušnosti.

Hlásí se pan poslanec Hojda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP