Neautorizováno !


 

(Jednání zahájeno ve 14.03 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegyně a kolegové, přeji dobré odpoledne a zahajuji pátý jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny. Nejdřív prosím, abyste se přihlásili kartami. Kdo nemá kartu, ať si tedy vyzvedne kartu náhradní.

Mám tady omluvy z naší schůze úterní. Omlouvá se pan poslanec Miroslav Beneš, pan poslanec Miroslav Grebeníček, to jsou zdravotní důvody. Pan poslanec Miloš Melčák a Miroslava Němcová jsou v zahraničí. Ze zdravotních důvodů se omlouvá také paní poslankyně Eva Nováková. Ze zdravotních důvodů také paní poslankyně Lucie Talmanová.

Pan poslanec Doktor má náhradní kartu číslo 16.

Z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Robert Vokáč. A omlouvají se taky členové vlády. Omlouvá se ministr zahraničí Cyril Svoboda a na cestě v Chorvatsku je pan ministr Vítězslav Jandák. Ten je tam až do patnáctého, takže ještě dnes.

Tak to byly omluvy. (V sále je velký hluk.)

Vážení kolegové, nejdřív bych vás seznámil se závěry z dnešní porady s místopředsedy Sněmovny a se zástupci poslaneckých klubů. Prosím vás, ty závěry jsou takové:

Navrhujeme změnit pořadí již pevně zařazených bodů z bloku návrhů zákonů zamítnutých a vrácených Senátem takto: Z důvodu navrhované účinnosti jako první bod bychom projednávali bod číslo 23, to je zvyšování nájemného. Poté bychom pokračovali body 21, státní sociální podpora, body 32 a 33, to je zákon o sociálních službách. Takže 23, 21, 32 a 33. Ty zákony 32 a 33 odůvodňuje senátorka paní Daniela Filipiová. Dále bychom pořadí bodů neměnili.

Zítra, ve středu 15. 3., po již pevně zařazených bodech navrhujeme projednávat návrhy zákonů ve třetím čtení. Hlasovali bychom i po 14. hodině.

Paní poslankyně Šedivá Hana má náhradní kartu číslo 2.

Takže navrhujeme hlasovat zítra ve třetím čtení i po 14. hodině, o čemž rozhodneme již dneska. Případně neprojednané body ze Senátu z dnešního jednání pak zařadit po těchto třetích čteních. Takže to, co neprojednáme dnes, to zařadíme zítra, potom co dokončíme odpoledne, někdy v průběhu odpoledne, třetí čtení. Volební body by zůstaly nezměněny, tři čtvrtě hodiny před polední přestávkou.

Pak je tu návrh taky z grémia: body pevně zařazené na středu 15. 3., to jsou body 86 a 92, přesunout na čtvrtek 16. 3. po projednání bodů z bloku smlouvy ve druhém čtení. Těmi smlouvami ve druhém čtení bychom čtvrteční jednání zahájili. Po bodech 86 a 92 bychom pak projednali bod 36 a pak pokračovali zbývajícími body z bloku prvních čtení. Ještě bych mohl říci, že po ústních interpelacích proběhnou ve čtvrtek interpelace písemné.

V pátek 17.3. navrhujeme hlasovat o zbylých návrzích z bloku třetích čtení, to je jasné - třetí čtení v pátek.

A pak tedy byl ještě jeden návrh: příští týden jednat v úterý 21. 3., projednat body z bloku zprávy.

To jsou všechno návrhy ještě z vedení Sněmovny. A pokud není námitek, tak bych nechal odhlasovat toto, co bylo dohodnuto konsensem, tak bych navrhl odhlasovat v této chvíli.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, akceptovat tyto návrhy, které byly dohodnuty na vedení Sněmovny? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 112. Přítomno 143, pro hlasovalo 100, proti žádný. Takže tento návrh byl přijat.

 

A nyní tady mám přihlášky do diskuse o návrhu pořadu. Mám tady písemné - pan poslanec Vlček Miloslav, Ladislav Skopal. Pak jsem viděl hlásit se paní poslankyni Vojtilovou.

Pan poslanec Petr Rafaj má náhradní kartu číslo 12.

Takže mám tady přihlášky pana poslance Miloslava Vlčka, Ladislava Skopala, Jitky Vojtilové. Prosím, pan poslanec Vlček má slovo jako první.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, dovolte mi, abych navrhl změnu pořadu: takže body 3, tisk 969, bod 6, tisk 866 a bod 7, tisk 867, zařadit ve středu po skončení třetích čtení jako první, druhý a třetí bod.

Bod 4, tisk 744, a bod 5, tisk 746, zařadit za bod 188.

A za třetí, ve středu 15. března odpoledne po polední přestávce zařadit jako první, druhý, třetí a čtvrtý bod body 118, 127, 128, 132. Jsou to tisky 1173, 1132, 1162 a 1191.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, my jsme to opravdu nezvládli si zaznamenat. Pokud to máte napsané, tak nám to předejte a já to zkusím hlasovat. (Navrhovatel předává písemný podklad.) Dobře. Takže máme tady návrhy pana poslance Vlčka.

Další se hlásil pan poslanec Ladislav Skopal, takže nyní pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Já bych navrhl bod číslo 151, Návrh na odvolání člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky, zařadit do bloku volebních bodů. Jak jsem se domlouval s kolegou Hojdou, bylo by to v tom bloku před polední přestávkou ve středu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP