Sněmovní tisk 866
Vl.n.z. o ochraně před diskriminací - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 866/0 dne 26. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1466).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 866/5, který byl rozeslán 24. 11. 2005 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 679, usnesení č. 2028).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 1. 2006.
  Návrh zákona 31. 1. 2006 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 1. 2006 poslancům jako tisk 866/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 1. 2006 poslancům jako tisk 866/7.


  Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 15. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna projednávání přerušila (hlasování č. 312).

  Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna projednávání přerušila.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala.Související tisk: 867 (Novela z. - antidiskriminační zákon - související).


Hesla věcného rejstříku: Diskriminace, Ekologie, Chemie

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, rovné zacházeníISP (příhlásit)