Neautorizováno !


 

(14.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Před polední přestávkou ve středu do bloku voleb.

Pan poslanec Svoboda má náhradní kartu č. 6.

Nyní bych požádal Jitku Vojtilovou.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dobré odpoledne. Mám drobný návrh, a to na přehození bodů, které jsme před chvíli odhlasovali, a to jsou body č. 32 a 33, aby bylo o nich hlasováno obráceně, to znamená první aby šel bod 33 a druhý bod č. 32. Jedná se o zákony o sociálních službách, protože v zákonu o sociálních službách a souvisejících bude kontroverznější hlasování a my potřebujeme, aby prošel zákon o sociálních službách ve stejném znění, buď v poslanecké, nebo senátní verzi. Proto navrhuji tuto změnu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to je zdůvodnění. Přehodíme 32, 33 - 33, 32.

Kdo se dál hlásí? Nevím, kdo byl první. Třeba pan poslanec Zgarba.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji za slovo a za přednost, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, také si dovolím předložit -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, pane kolego, ale tady se nedá opravdu poslouchat, já špatně slyším. Nejsem schopen to zaznamenat. Prosím vás, abyste se uklidnili. Tedy já slyším dobře, ale tady špatně slyším. (Velký hluk v sále.) Prosím, aby se ve sněmovně vytvořily podmínky i pro průměrný sluch. Prosím o klid. (Zvonění zvoncem.) Prosím, poslouchejte, ať víme, o čem hlasujeme.

Poslanec Petr Zgarba: Můj návrh změny pořadu schůze je zařadit bod č. 22, což je návrh zákona č. 154 o šlechtění a plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, sněmovní tisk 1058/3, za bod č. 14, to je zákon o rostlinolékařské péči, sněmovní tisk 918/3, vrácený Senátem.

Tento návrh zdůvodňuji tím, že obě normy na sebe navazují a ministr zemědělství je pověřen vládou, aby v Senátu zdůvodňoval další předlohy zákonů, to znamená, že nebude moci být na jednání pléna Sněmovny během zítřka a následujících dnů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod 22 za bod 14. Takto to zní.

Nyní jsem viděl přihlášku pana poslance Haška.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vládo, mám dva návrhy týkající se programu. První vychází ze žádosti ministra kultury, byla tady přečtena jeho omluva. Pan ministr žádá, aby třetí čtení návrhu zákona o podpoře kultury, sněmovní tisk 1055, bod 125, byl zařazen jako pevný bod v pátek, nejlépe jako první bod v bloku třetích čtení. Na žádost pana ministra kultury Vítězslava Jandáka, který je na zahraniční služební cestě, předkládám tento návrh. (Předsedající: První bod v pátek…)

Druhý návrh. V minulém týdnu na moji žádost Sněmovna zařadila na zítřejší dopoledne jako bod čtvrtý bod 86, je to prvé čtení sněmovního tisku 1222, zákon o zrušení Fondu národního majetku, abych uvolnil prostor pro projednávání třetích čtení, tak jak předpokládá jednací řád Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, já nic neslyším. Vážení kolegové, s tím sluchem je to ještě jinak. Já jsem byl u ušního lékaře minulý týden, protože jsem tady ve Sněmovně začínal pochybovat o tom, že slyším. Mohu vám říci, že mám k dispozici svůj audiotest, který mi udělali, a bylo mi řečeno, že mám vynikající sluch, dokonce prý odpovídá sluchu někoho, kdo má deset let věku. Takže v mém sluchu problém není. (Potlesk a šum v sále.) Mluvím o sluchu, přátelé, pouze o sluchu. Já na vás apeluji: můj sluch je v pořádku, pokud neslyším, je to vaše vina. Pouze vaše vina. Prosím, aby tady byl klid.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Já děkuji a opakuji svůj druhý návrh, pane předsedo, i když jsem byl upozorněn kolegou Vlčkem, že již byl čten z prezidiálky, tak ještě pro jistotu. Jedná se o bod 86, sněmovní tisk 1222, který byl zařazen Sněmovnou zítra jako čtvrtý bod, šlo o prvé čtení. Já jsem chtěl navrhnout jeho přesunutí na čtvrteční dopoledne, abych umožnil projednávání třetích čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To už je hlasováno. Děkuji.

Pan poslanec Titz má náhradní kartu č. 3.

Poslanec Hašek už má splněno to, co chtěl. Kdo se dále hlásí? Pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo, přestože jste nás ujistil, že slyšíte velmi dobře, přeslechl jste to, že pan poslanec Vlček nesplnil předpoklad, o který ho žádá jednací řád, a sice že při svém návrhu na změnu pořadu jednání nedoložil tento návrh žádným zdůvodněním. Chtěl bych vás požádat jako řídícího schůze, abyste jej vyzval, aby nám osvětlil nejenom znovu seznam, který vy jste si asi poznamenal, ale především důvody, které ho vedou k tomu, aby navrhl přeřazení takto zásadních věcí, v některém případě na konec třetích čtení, v případě jiném na závěr našeho jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já se teď snažím vybavit jednací řád, protože tam zdůvodňování je automatické, když je to na začátku dní v první půlhodině. Ale budeme o tom hlasovat. Požádám pana poslance Vlčka, aby nám něco řekl k těm bodům.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, já jsem navrhl, aby bod 3, to je zákon o registrovaném partnerství, bod 6, to je zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, a bod 7, to je návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s přijetím antidiskriminačního zákona, byly zařazeny jako první, druhý a třetí bod po skončení třetích čtení zítra, protože je ještě potřeba některé věci doprojednat, připravit a klub sociální demokracie se shodl na tom, a já vystupuji za klub sociální demokracie, že tyto body budou zařazeny. O tom necháte hlasovat. Myslím, že bylo dobrou praxí, když o to požádal poslanecký klub, že se poslaneckým klubům v předcházejících částech schůze, když chtěl poslanecký klub přeřadit některé body, že mu bylo vyhověno.

Totéž platí u bodů 4 a 5, to je návrh trestního zákoníku a bod 5 je návrh zákona o změně některých zákonů. Víme, že je tam jeden problematický a sporný odstavec, o který se teď vedou jednání. Je to zase požadavek poslaneckého klubu sociální demokracie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP