Neautorizováno !


 

(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo dále hodlá vystoupit v rozpravě? Pokud nikdo, rozpravu končím. Chce vystoupit pan ministr? Nechce.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Zdá se, že pomalu budu moci zahájit hlasování. Bude to hlasování 143. Budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění, podle sněmovního tisku 1150/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1150/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 143. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 178 poslanců, pro 109, proti 13. Tento návrh byl přijat.

 

Mohu ukončit projednávání tohoto bodu, který měl číslo 12.

 

Budeme se věnovat bodu číslo 13, což je

 

13.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 906/4/ - vrácený Senátem

 

Senát nám poslal usnesení, které má číslo tisku 906/5. Vítám mezi námi senátora Františka Kopeckého a prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Já bych chtěl říci, protože debata proběhla, že Senát vrací věc kvůli tomu, jestli živnost provozovatele vleku je volná, nebo vázaná. Sněmovna navrhovala i po dohodě s Ministerstvem dopravy, aby to byla vázaná živnost, takto to odhlasovala. Senát naopak nabyl dojmu, že je to zbytečné a že může tato živnost zůstat volná. To je hlavní změna kromě drobného pozměňovacího návrhu, o kterém si myslím, že je vlastně nepodstatný, který jenom rozšiřuje působnost osob právnických a fyzických, když stejně právnické osoby to potom zadávají fyzickým.

Jedná se tedy o to, že Sněmovna by měla setrvat na tom, aby byla volnost vázaná, protože je to samozřejmě vazba na Evropskou unii, na turistický ruch a určité zvýšení bezpečnosti a zodpovědnosti provozovatelů. Letos určitě bude překonáno číslo 50 milionů přepravených osob na vlecích v České republice, což je jistě velmi důležité, aby tam byla zachována bezpečnost. Proto budu Sněmovně doporučovat, aby setrvala na sněmovní verzi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Chci se zeptat zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Karla Sehoře zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a předpokládám, že jako první vystoupí pan senátor a po něm pan ministr Šimonovský.

 

Senátor František Kopecký: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, když jsem šel do Poslanecké sněmovny, tak venku chumelilo a zdá se mi, jako by zima očekávala, až rozhodnete, jestli se má v příštím roce vrátit pouze do velkých zimních středisek, nebo jestli v příštím roce má zavítat do nejmenších podhorských lyžařských středisek. V tomto duchu také se Senát vyjádřil k novele zákona, který tuto problematiku řeší a přeje si, aby se zima vrátila i do těch nejmenších lyžařských středisek, aby tento zákon administrativně nezatěžoval ani ty nejmenší provozovatele lyžařských vleků. Proto navrhuje z tohoto zákona vypustit vázanou živnost.

Myslím, že důvody jsem patřičně okomentoval, a stejně tak bych chtěl říci, že projednávání v Senátu bylo velice věcné a poměrně dlouhé. Věřím tomu, že i Poslanecká sněmovna bude chtít, aby se zima v příštím roce vrátila i do těch nejmenších lyžařských středisek. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane senátore. Myslím si, že bychom hlavně byli rádi, kdyby zima odešla, až potom se může vrátit někdy napřesrok.

Pan místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se také vyjádřil k tomuto návrhu zákona, který vzešel z Poslanecké sněmovny a byl modifikován v Senátu.

Já se domnívám, že bychom měli pořád sledovat hlavní myšlenku zákona, a to zvýšení bezpečnosti, která na lyžařských vlecích v současné době zajištěna není. My jsme v minulosti pravděpodobně nedopatřením navrhli, aby vleky byly vyřazeny ze zákona o dráhách, nepodléhaly zákonu o dráhách, a byla to chyba, protože směrnice, podle které musíme harmonizovat naše právní prostředí, tak vleky považuje za stejnou součást jako lanové dráhy, to znamená, že tam, kde je přístup veřejnosti, je potřeba bezpečnost skutečně stále a stále kontrolovat. Týká se to jak technických podmínek vleků, kdy si myslím, že ani Senát neměl problém s tím, že budou každý rok revize na těchto vlecích a že bude každých pět let prováděna prohlídka a zkouška těchto vleků. Myslím si, že debata o tom, zda obsluha vleků má mít alespoň výuční list anebo že vůbec má být provozovateli vleků k dispozici autorizovaná osoba, která bude takto vyškolena, je skutečně ve prospěch bezpečnosti naší, ale zejména dětí, které všichni posíláme na všechny možné konce republiky, a určitě bychom měli zvažovat jejich bezpečnost. Myslím si, že by měla být za námi doba, kdy složitá technická zařízení obsluhují různí prodavači párků v létě a v zimě se stěhují na hory obsluhovat vleky, že by skutečně měli mít základní technické proškolení a dokázat odhadnout nebezpečí, které hrozí zejména dětem z provozu vleků, které jsou různých konstrukcí a skýtají různá rizika.

Poslední poznámka je, že doufám, že Sněmovna zváží, že tato novela je i harmonizační a že tato novela ještě doplňuje naše právo o emise spalovacích motorů drážních vozidel pro nově vyráběná vozidla, a bylo by velmi dobře, kdybychom také zvážili při hlasování, abychom nevylili cimrmanovskou vaničku i s dítětem, protože tento zákon je skutečně velmi potřebný nejen v tomto oboru lyžařských vleků, ale také v oboru povolování provozu drážních vozidel z hlediska emisní třídy.

Já podporuji sněmovní verzi, protože je komplexnější a skutečně zajišťuje účel zákona podstatně kvalitněji než norma senátní. Snažil jsem se obhájit vaše stanovisko v Senátu, ale výsledek je takový, jak ho kolega senátor přednesl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP