Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod je ukončen. Děkuji panu hejtmanovi za jeho účast. Přerušuji projednávání tohoto bodu do deváté hodiny ráno. Tím pádem v této chvíli končím projednávání bodu 52.

Já se obávám, že by v této sněmovně mělo dojít ke zklidnění, protože dalším bodem, který máme před sebou, je bod 21.

Pan poslanec Severa má taky nějaký procedurální návrh?

 

Poslanec Pavel Severa: Pane předsedající, pane předsedo, je mi líto, že dnes zažíváte těžký den, nicméně tady musím sdělit jednu závažnou technickou záležitost, která se týká vašeho rozhodování.

Vy jste nás vyzýval ke slušnosti a já bych rád tuto slušnost dodržel. Vy jste byl napaden některými poslanci, že jste zahájil schůzi pozdě asi o pět minut; to nebylo od poslanců hezké, protože to nebylo o pět minut. Já jsem se byl podívat na záznam, kde se nahrává na video tato schůze, a vy jste zahájil slovy - zahajuji dnešní schůzi, tuto schůzi dnes, a to tím, že na ceduli zeleně svítilo 14.03. Takže já se vám omlouvám za ty, kteří vás napadli za to, že jste zahájil o pět minut pozdě.

Na druhou stranu jsme-li u té slušnosti, tak byste měl vyřešit problém, že skutečně schůze nebyla zahájena ve 14.04, ani 14.05, ani 14.06, ale ve 14.03, jak je z videozáznamu vidět, a v tom případě byste měl vyřešit slušně, v souladu s jednacím řádem, že návrh pana Haška byl zmatečný a neměl být hlasovatelný. Je to na vás, pane předsedající, jakým způsobem se k tomu postavíte. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tomu co říkáte, rozumím, ale musím vám sdělit, že nakonec k hlasování vůbec nedošlo, protože se nakonec rozhodovalo na základě námitky pana poslance Hojdy, takže k problému třiceti minut jsme se nakonec vlastně vůbec žádným hlasováním nevyjadřovali. Na to se opravdu nedostalo a rozhodnutí padlo potom, co byla přijata námitka pana poslance Hojdy a znovu se hlasovalo o bodech 3, 6 a 7. Celá věc podle mne není něčím, co bychom museli řešit.

Ještě chce k tomu něco říci pan poslanec Kováčik?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, pokud jste moji informaci, že Poslanecká sněmovna, tedy dnešní její jednání nebylo zahájeno ve 14 hodin, ale něco po 14. hodině, vnímal jako napadení, tak se vám omlouvám, nicméně jako napadení to v žádném případě nebylo ani řečeno, ani myšleno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já věřím, že nic nebrání tomu, abychom se pustili do dalšího bodu, kterým je

 

23.
Návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1059/3/ - vrácený Senátem

 

Senát nám vrátil tento návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení máme jako tisk 1059/4. Chtěl bych přivítat senátora Pavla Eyberta.

Prosím za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům o vyjádření pana ministra Radko Martínka. (Není přítomen.) Pan ministr Martínek před chvílí vystupoval… Prosím ještě jednou pana ministra Martínka, který je už tady, aby se vyjádřil za navrhovatele k usnesení Senátu.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Omlouvám se, pane předsedo. Nicméně my jsme projednávali návrh zákona v Senátu a po zvážení všech okolností, které s tímto zákonem souvisejí, mohu Poslanecké sněmovně doporučit schválení tohoto návrhu zákona v senátní verzi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ještě by se měl k návrhu vyjádřit také zpravodaj výboru pro veřejnou správu pan poslanec Evžen Snítilý. Prosím ho, aby se vyjádřil k pozměňovacím návrhům Senátu.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, pane předsedo. Jestliže se mám vyjádřit jako zpravodaj k pozměňovacím návrhům Senátu, říkám zcela jednoznačně, že jsou pro mě jako zpravodaje akceptovatelné.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní otevírám rozpravu a prosím pana senátora, aby se vyjádřil jako první.

 

Senátor Pavel Eybert: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně poslankyně a vážení kolegové poslanci, Senát Parlamentu České republiky vrátil tento návrh zákona Poslanecké sněmovně jenom s drobnou úpravou, kdy vypustil dva paragrafy, a sice 696a a 696b, které mají upravovat po roce 2011 mechanismus navyšování nájemného, a vypustil je zejména z toho důvodu, že se domnívá, že tím by se dostaly zpátky pod režim regulace nájemného i ty byty, které dnes nejsou regulovány z hlediska nájemného žádným způsobem. Také se domníval, že doba mezi přijetím této úpravy a její vlastní realizací je příliš dlouhá a že by bylo asi vhodnější upravit to až těsně před rokem 2011. To byly všechny úpravy, které vyplývají ze Senátu, s výjimkou účinnosti, která je potom jednotná k celému zákonu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také já vám děkuji, pane senátore. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Stanislav Křeček. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegové a kolegyně, já bych se chtěl vyjádřit ke dvěma problémům. Především bych chtěl ocenit senátory, že přijali k tomuto zákonu takové rozhodnutí, jaké přijali, přestože mnozí z nich s tím nesouhlasí. Mají proti tomuto zákonu závažné námitky, ale senátoři si uvědomili, na rozdíl od mnohých poslanců, jak důležitý je to zákon a že nějaká zákonná úprava je v této chvíli nepochybně třeba. Protože pokud by tento zákon nebyl, nebyla by žádná úprava, tak by to ohrozilo postavení České republiky, ale zejména právní jistotu našich občanů.

Za druhé bych se chtěl zmínit o tom, že od doby, kdy projednávala jak Poslanecká sněmovna, tak Senát tento zákon, došlo k velmi zásadní změně v této oblasti a to jej přijetí nálezu Ústavního soudu z úterý minulého týdne, který ještě nevyšel, takže nemá číslo, ale kde Ústavní soud vyslovil názor, že by obecné soudy měly stanovovat výši nájemného. Ústavní soud kritizoval rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, který vysloveně stanovil, že soudy nemohou ustanovovat výše nájemného, protože to patří do legislativní zákonodárné oblasti a soudy nemohou suplovat legislativní činnost, a za druhé také vyslovil, že bez sociálních zákonů, které by to doprovázely, by takové rozhodování soudů mohlo způsobit řadu vážných problémů.

Jestliže však Ústavní soud přijal toto rozhodnutí, jestliže hrozí, že bez přijetí zákona budou nájemné stanovovat jednotlivé soudy, otevíráme příslovečnou Pandořinu skříňku, to znamená nejen desítky, stovky, možná tisíce žalob, nejen nejistotu našich občanů o tom, jak takové soudy budou dopadat na taková rozhodnutí, nejen rozhodování soudů o nájemném, které nebude korigováno žádnými lhůtami, žádnými sociálními ohledy, čili bude mnohem horší nebo těžší pro nájemce než přijetí zákona. Já apeluji zejména na kolegy z levé části politického spektra, kteří tento zákon považovali za příliš tvrdý, příliš velký nárůst nájemného, aby si uvědomili, že pokud tento zákon nepřijmeme, bude situace jen podstatně horší. Budou soudy rozhodovat o nájemném bez ročních lhůt, bez jakýchkoliv ohledů.

Čili velmi bych prosil, začněme proces deregulace; k tomuto zákonu se kdykoliv můžeme vrátit, ale v této chvíli žádnou jinou rozumnou alternativu nemáme. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Probíhá obecná rozprava. Prosím pana poslance Beneše.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP