Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)
(pokračuje Juránek)

Jinak samozřejmě, že si já netroufnu jít, a to je ten důvod, proč já nemohu dále projednávat tento zákon, protože ten už projednávají poslanci. Já tady nemohu ani vyjednávat ve prospěch Jihomoravského kraje, ale zbývá mi jediná možnost - abych zabezpečil to, co chce zastupitelstvo Jihomoravského kraje, musím tento návrh stáhnout a musím ho vzít tedy zpět. Proto fakticky říkám, jsme tady v souladu s vůlí zastupitelstva Jihomoravského kraje a toto rozhodnutí jsem v souladu s vůlí Jihomoravského kraje učinil.

Samozřejmě, že když říkám tato slova, tak je říkám především nahlas a veřejně před celou republikou. A v okamžiku, kdy tato má slova jsou nepravdivá, tak samozřejmě na nejbližším zasedání zastupitelstva budu odvolán. (Hlasy ze sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě se hlásí pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, navrhuji formálně přerušení tohoto bodu do doby doložení usnesení zastupitelstva Jihomoravského kraje, že bere tento návrh zpět.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tedy jsem obdržel v tuto chvíli návrh na přerušení projednávání tohoto bodu. Ještě se hlásí pan poslanec Koudelka. To je analogie toho, co zaznělo z jeho úst?

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Ano, nicméně si myslím, že je potřeba upřesnit tu lhůtu, protože zastupitelstvo, pokud vzalo svůj návrh zpět, už zasedalo, není to žádný problém ten důkaz předat, to usnesení toho zastupitelstva. To znamená, já navrhuji, aby to usnesení bylo řečeno nejpozději však do devíti hodin příštího dne, s tím že do té doby se přerušuje projednávání tohoto bodu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže máme tady návrh, který by se měl hlasovat. Ten zní přerušit projednávání tohoto bodu. Pan místopředseda Filip souhlasí s tím dopřesněním pana poslance Koudelky, že by to bylo nejpozději do devíti hodin příštího dne.

Ještě návrh k tomu pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Já předkládám jiný návrh, protože nevím, z čeho tady chceme zkoušet pana hejtmana. Dávám jiný návrh, na přerušení a odročení do doby předložení usnesení zastupitelstva.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže na čem bude shoda? Jsou tady tedy dva návrhy v tom případě. Jeden je přerušení nejpozději do devíti hodin do rána. (Ohlas z lavic.) A druhý návrh na přerušení - nebylo by lépe třeba do sedmé hodiny ranní, aby se to… (Smích a opět reakce z lavic.)

Prosím, ještě pan ministr Martínek se hlásí o slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je 15 hodin 33 minut a dneska jsme neprobrali ještě vůbec nic. Já myslím, že by bylo rozumné, abychom se vrátili k práci.

Je podle mého názoru nepochybné, že na stažení návrhu musí existovat usnesení zastupitelstva, ale nemá cenu tady prostě to řešit tím, že budeme určovat nějaké hodiny. Myslím si, že je zcela evidentní, že pan hejtman předloží usnesení zastupitelstva, to znamená, měli bychom to přerušit do sdělení usnesení zastupitelstva. A v okamžiku, kdy to bude předloženo, tady tohle usnesení, tak můžeme dál rozhodovat. Jiný postup prostě nemá smysl a zbytečně se tady zdržujeme.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, jenomže já musím vzít v potaz reálné návrhy, které tu padají. Takže se obracím na pana poslance Koudelku, aby se vyjádřil k tomuto názoru.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: S panem ministrem Martínkem nemůžu souhlasit z jednoho prostého důvodu. Usnesení o tom, že má být ve druhém čtení vzat návrh zpět, neexistuje a podle jeho logiky bychom tedy tento návrh nedoprojednali nikdy, čili my bychom v podstatě akceptovali stanovisko pana hejtmana. Pokud to existuje, není žádný problém, usnesení jsou veřejná, do devíti zaslat zítra text. (Výkřiky.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže pan poslanec Koudelka trvá na svém návrhu.

Ještě pan poslanec Lachnit zřejmě k návrhu usnesení chce něco. Prosím.

 

Poslanec Petr Lachnit: Děkuji, pane předsedo. Já chci jenom upozornit, že je možná ještě jeden typ usnesení zastupitelstva. Zastupitelstvo může své pravomoci svěřené delegovat buď radě, anebo dokonce i hejtmanovi, protože skutečně je orgánem. Takže upozorňuji, že ne všechno musí jít tímto mechanismem, který pan poslanec Koudelka naznačil. (Slabý potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Koudelka musí zareagovat na toto.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Děkuji kolegům ODS, že tleskají mému stranickému kolegovi, ale bohužel nemá pravdu. Předkládání návrhu zákona je zastupitelstvu ze zákona vyhrazená pravomoc. Nikdo jiný toto právo nemá, zastupitelstvo to nemůže přenést ani na hejtmana, ani na radu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak jsme si to vyjasnili. (Hluk v sále.) Prosím, ještě pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Pokud přijmeme výklad pana poslance Koudelky, pak prosím, aby když tady bude někdy předkládán krajský návrh, aby tady stálo za řečnickým pultem celé zastupitelstvo. (Potlesk napravo.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A ještě pan poslanec Vymětal navrhne pravděpodobně ještě rozšířit tedy ty, kteří tady budou. Prosím. (Smích.)

 

Poslanec Karel Vymětal: Já už nic nerozšířím, protože to nemá žádný smysl, ale chtěl bych reagovat na kolegu Plevu. Kdyby byl jeho výklad platný, tak potom by v ústavě bylo napsáno, že návrhy zákonů může předkládat zastupitelstvo kraje anebo jím pověřený vrátný budovy.

(Hluk v sále - výkřiky a hučení.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže kolegyně a kolegové, uprostřed naší rozpravy padl návrh na přerušení projednávání tohoto bodu nejpozději do deváté hodiny ranní. Ptám se pana ministra Martínka, jestli to, co podal, byl také návrh. To byl ten návrh do předložení usnesení. Ale nicméně ty návrhy můžeme hlasovat v pořadí, jak byly podávány.

Nejdřív byl podán tedy návrh pana poslance Koudelky a ten návrh je přerušit projednávání tohoto bodu nejpozději do deváté hodiny ranní zítra. Tak, takhle si to přál pan poslanec, budeme to hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do devíti hodin do rána? (Hluk a překřikování.) Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 126. Přítomno je 184, pro hlasovalo 98, proti 56. Takhle byl návrh přijat.

 

Další návrhy by byly nehlasovatelné. (Za značně hlučné atmosféry probíhá kontrola hlasování.)

 

Ptám se, jestli někdo zpochybňuje hlasování. Nikdo nezpochybňuje? Pokud ne, tak přerušuji projednávání tohoto bodu, protože jsme to právě odhlasovali a platí usnesení, které bylo odhlasováno.

O slovo se přihlásil pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, já jsem očekával, že vysoký ústavní činitel, jako je předseda Sněmovny, zasáhne proti bezprecedentnímu útoku pana kolegy Vymětala na hejtmana Jihomoravského kraje.

Já sdílím jeho rozhořčení, a když jste to neudělal vy, tak já alespoň za poslance klubu ODS, aby se na tom nepodíleli, se chci panu hejtmanovi omluvit, protože považuji za nemožné, aby na půdě Poslanecké sněmovny byl hejtman Jihomoravského kraje, vysoký ústavní činitel, zaměňován za vrátného nějakého úřadu.

Pane hejtmane, promiňte nám to tedy, ale tady vládnou divné poměry. (Silný potlesk pravé poloviny sálu.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP