Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jestli ostatní faktické jsou… (K poslanci Jičínskému, který se postavil k řečnickému pultu.) Pane poslanče, pan poslanec Pleva měl ještě faktickou na průběh rozpravy v této chvíli.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, moje stanovisko bude v podstatě mít charakter také faktické poznámky, takže myslím, že kolega Pleva to vydrží.

Vážení kolegové, a obracím se tady na stranu pravé opozice, není to tak dávno, a prosím vás, abyste zmobilizovali svou paměť, protože se tu projednával nějaký vládní návrh zákona, nejsem s to přesně si teď vzpomenout, který to byl; příslušný ministr v reakci na průběh rozpravy ve druhém čtení prohlásil, že bere návrh zpět. Vy jste to právem odmítli, že on to nemůže učinit, že musí k tomu být stanovisko vlády. Vláda se sešla, bylo to stanovisko vlády, na jehož základě se tak stalo. To, co platí pro vládu, platí v tomto případě i pro zastupitelstvo krajské územní samosprávy, protože to je orgán ústavní, nikoliv hejtman. Hejtman má samozřejmě nějaké role, ale v tomto smyslu navrhovatelem je zastupitelstvo krajského územního celku. A v tomto směru, pokud na základě rozpravy je záměr vzhledem k tomu, že ten návrh se může měnit způsobem, který navrhovatel neměl v úmyslu, může jej vzít zpátky, ale musí se o tom zastupitelstvo usnést.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Mám tady několik faktických. První pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, obdivuji pana poslance Vymětala a pana poslance Jičínského, protože jsou skutečně velmi pilní poslanci. Oni kromě toho, že zasedají v Poslanecké sněmovně, a kromě toho, že určitě jsou ve svém volebním obvodu, ještě mají spoustu času na to, aby se zúčastnili všech zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje a přesně věděli, o čem zastupitelstvo rozhodlo a nerozhodlo.

Pan hejtman nám řekl, že má pověření zastupitelstva ke stažení, a vy ho obviňujete z toho, že je lhář! Pokud vím, já si dobře pamatuji na ten příklad, který uvádí pan profesor Jičínský. Tehdy, ano, zasedla vláda, ale nedostali jsme rozmnožené usnesení vlády, ale předseda vlády řekl, že vláda se rozhodla, že tento návrh stáhne. My jsme předsedovi vlády věřili! Nevím, proč teď takhle zpochybňujete slova hejtmana!

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Další faktické - pan poslanec Kalousek a také se hlásí pan ministr Radko Martínek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za pozornost. Já chci jenom velmi stručně upozornit, že to přirovnání, které pan profesor Jičínský uvedl, prostě kulhá. Poslanecká sněmovna má plné právo požadovat po vládě, aby zdůvodnila, jakým způsobem se dostala ke svému rozhodnutí, protože vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně, včetně svých vnitřních mechanismů, a Poslanecká sněmovna má právo, ba dokonce povinnost kontrolovat činnost vlády. Krajské zastupitelstvo jakéhokoliv kraje, zrovna tak Jihomoravského, se Poslanecké sněmovně nezodpovídá. A Poslanecká sněmovna nemá právo, tím méně povinnost kontrolovat vnitřní mechanismy jejich rozhodovacích procesů.

Jestliže hejtman Jihomoravského kraje tady sdělil jakousi informaci, tak my nemůžeme udělat nic jiného, než vzít to na vědomí. A je pouze věcí Jihomoravského zastupitelstva a nikoliv Poslanecké sněmovny, aby v případě, že by tomu tak nebylo, což si nemyslím, zjednalo nápravu. Opravdu kolegové chcete etatizovat opravdu všechno? Chcete zítra kromě krajských zastupitelstev řídit i obecní zastupitelstva? (Některý z poslanců ČSSD hlasitě na protest zapískal.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Klid prosím, kolegové!

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, to prosím byla řečnická otázka, protože se tak chováte! Jinými slovy, Poslanecká sněmovna má svoji kontrolní pravomoc vůči vládě. Neosobujte si tuto kontrolní pravomoc vůči krajským zastupitelstvům! Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se hlásí o slovo místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, takže já se omlouvám, ten má přednost, pane poslanče. Bezpochyby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, já bych prosil, aby někteří kolegové - a vaším prostřednictvím, pane předsedo, to vzkazuji zejména kolegu Kalouskovi, aby přestal s tou demagogií. (Projevy nesouhlasu v pravé části sálu.) My samozřejmě nekontrolujeme Senát. Ale když Senát, který má zákonodárnou iniciativu, předloží návrh zákona, tak samozřejmě tento zákonodárný sbor rozhoduje o tom návrhu zákona se vším, co tady mu přináleží v prvním, druhém, ve třetím čtení. Senát nemůžeme kontrolovat. Ale chováme se k němu jako k orgánu, který má zákonodárnou iniciativu. Stejným způsobem se chováme ke krajskému zastupitelstvu, protože tady nevykonává princip samosprávy, ale vykonává tady svoji činnost jako iniciativní orgán, který má právo předkládat zákon. A zákony neschvaluje krajské zastupitelstvo. Schvaluje je Poslanecká sněmovna, Parlament ČR. A my nechceme nic jiného, než aby pan hejtman předložil konkrétní usnesení zastupitelstva, ve kterém je oprávněn vzít návrh zákona zpět. Nic jiného po něm nechceme. Nechceme ho kontrolovat, nechceme po něm, aby nám skládal účty. My chceme po něm, aby když má usnesení zastupitelstva, že má předložit návrh zákona k projednání v Poslanecké sněmovně, že totéž zastupitelstvo se rozhodlo, že už takový návrh zákona v této Sněmovně projednávat nechce.

Jestliže pan hejtman prohlásil, že ho stahuje on osobně, tak podle mého soudu jasně způsobil pochybnosti Poslanecké sněmovny o tom, jestli to je věcí zastupitelstva, nebo jeho věcí osobní. Kdyby řekl, že zastupitelstvo Jihomoravského kraje stahuje, předložil konkrétní usnesení, které si můžeme stáhnout nakonec na internetu, protože to jistě na internetových stránkách Jihomoravského kraje bude, tak jsme neměli žádnou pochybnost a vůbec jsme se o tom tady dál nebavili. Jestliže pan hejtman to vzal jako svoji osobní pravomoc, v tom případě podle mého soudu se nechová jako ten, který zastupuje konkrétní samosprávný celek. Chová se tady on jako ten, který nahrazuje celé zastupitelstvo, a to podle mého soudu v normální zastupitelské demokracii nejde. (Potlesk poslanců KSČM a ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď dám slovo panu poslanci Jičínskému. (O slovo se hlásí poslanec Nájemník.) To je všechno faktická! Je mi líto! Technická? Takže technická ještě vstupuje do faktických. Prosím.

 

Poslanec Václav Nájemník: Já mám opravdu technickou k technice. Prosím vás, je tak strašný hluk tam, co sedíme my, že se tam nedá vydržet. Něco s tím udělejte, ztlumte to, nebo prosím vás, nekřičte. To se nedá vydržet tady sedět!

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Za tuto technickou děkuji, protože bych byl rád, aby diskutovali opravdu jenom ti, kteří jsou u stolku a aby diskuse se… (Námitky.) Že je zesílen příliš zvuk? Tak to bylo myšleno? (Ano.) Apeluji tedy na techniky, aby se trochu ztlumilo celé to zesilovací zařízení, neb jsme někteří údajně ohlušováni. Prosím, obracím se na techniky.

A nyní pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, moje poznámka bude stručná a bude se týkat stanoviska pana kolegy Kalouska, které myslím vybočovalo z mezí normální argumentace k ústavním a procedurálním problémům. A myslím, že by se měl pan kolega Kalousek omluvit, protože jeho způsob argumentace po mém soudu, hovoříme-li o ústavní proceduře, je nepřípustný.

My přece víme, že vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. Ale to je jiný pasus ústavy než ten, který upravuje zákonodárný proces. V tomto směru to, co jsem říkal o zákonodárném procesu, se vztahuje jak na vládu, tak na zastupitelstvo krajského územního celku, protože to je jeden z účastníků zákonodárného procesu. Pravidla jsou jasná - jak podle ústavy, tak podle zákona o jednacím řádu. Nezaměňujme různé pojmy proto, že chceme vyvolat nepříznivé dojmy. (Potlesk ČSSD a KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan hejtman Juránek byl další, kdo se hlásil s faktickou.

 

Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek: Musím jenom konstatovat, že zákon jsem vzal zpět jako Jihomoravský kraj, který já jako hejtman zastupuji. Prosím, abyste si to takto ověřili v zákoně, a takto to prosím bylo i ve stenografickém záznamu, který si pro tento účel, protože to tady zaznělo od pana předsedy komunistů, tak si tento stenografický záznam z minulosti vyžádám, abych se o této věci mohl přesvědčit a aby se o ní mohl přesvědčit každý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP