Neautorizováno !


 

(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Hodlá vystoupit paní zpravodajka? Nikolivěk.

Otevírám rozpravu a jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Josef Novotný.

 

Senátor Josef Novotný: Já vám děkuji za slovo. Já bych, vážení poslanci, s tímto zákonem nezdržoval. Pan ministr řekl to podstatné, co je potřeba, a vy jste už rozhodnuti, jak s tímto zákonem naložíte. Já si myslím, že už to úvodní, co jsme řekli, platí i v tomto případě, proto bych se přiklonil k tomu, abyste hlasovali pro senátní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji vám, pane senátore. Dále v rozpravě nikdo už vystoupit nehodlá, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o pomoci v hmotné nouzi, podle sněmovního tisku 1063/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1063/4."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 158. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 159 poslanců, 112 pro, 21 proti. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Posledním ze série těchto zákonů je

 

26.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o pomoci v hmotné nouzi
/sněmovní tisk 1065/3/ - vrácený Senátem

 

Senátní verzi máme pod číslem 1065/4 a já opět prosím pana ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, abych se k návrhu, který se nám vrátil ze Senátu, vyjádřil.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane senátore, dovolte, abych uvedl tento poslední tisk z celé série zákonů, které mění celý sociální systém.

Pozměňovací návrhy Senátu v předloženém návrhu zákona přinášejí legislativně technické a upřesňující terminologické úpravy, které text návrhu zkvalitňují. Ve sněmovním tisku číslo 1062 se sem navrhuje přesunout úprava zákona o státní sociální podpoře, neboť novela tohoto zákona je již v tisku obsažená a do upraveného zákonu patří. Úpravy schválené Senátem zčásti reagují také na změny v jiných právních předpisech, ke kterým došlo v průběhu projednávání tohoto návrhu. Navrhuji proto schválení návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.

Jenom možná ještě upřesnění pozměňovacích návrhů, které jsou zde obsaženy. Dochází k přesunu úpravy výše rodičovského příspěvku ze sněmovního tisku číslo 1062 a nezbytné upřesnění nutné pro stanovení výše příspěvku. Ve sněmovní verzi nebylo stanoveno období, za které se průměrná mzda zjišťuje. V senátním znění je uvedeno období používané již v jiných právních předpisech, a to předminulý rok, neboť k 1. lednu není ještě nikdy známa výše průměrné mzdy za rok minulý. To je bod 8. Legislativně technické úpravy vyvolané zejména současně probíhajícími jinými změnami souvisejících zákonů - ostatní body.

Zde bych tedy znova zdůraznil, že v tomto zákoně je obsažena úprava rodičovského příspěvku ve smyslu 40 % průměrného výdělku v nepodnikatelské sféře, což by znamenalo navýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna roku 2007 přibližně na částku 7600 korun.

Věřím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že tento návrh podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Ani v tuto chvíli paní poslankyně Páralová nehodlá vystoupit.

Otevřu rozpravu a dám zase slovo panu senátorovi Josefu Novotnému.

 

Senátor Josef Novotný: Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, snad už naposledy doplním pana ministra a zopakuji to podstatné. Úpravou a přesunem ze senátního tisku 237 do tisku 239 došlo právě k tomu, že se odstranily všechny legislativní nedostatky a že se zejména čistě vyřešil způsob výpočtu rodičovského příspěvku na 40 % mzdy, tak jak je to obvyklé v jiných zákonech, v jiných normách.

A protože ta skutečnost, o kterou jde, že rodičovský příspěvek bude výrazně navýšen, ta už visí na billboardech, tak nepochybuji o tom, že tato norma bude vámi všemi bohatě podpořena. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Kdo dále hodlá vystoupit v rozpravě? Pan ministr.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Já jenom poznámku. Samozřejmě, že těch 7600 na těch billboardech není vůbec, ale vůbec žádný volební populismus.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud nikdo nechce vystoupit v rozpravě, tak rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování opět podle § 97 odst. 4 našeho jednacího řádu.

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o pomoci v hmotné nouzi, podle sněmovního tisku 1065, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1065/4."

Zahájil jsem hlasování. - Pardon, omlouvám se. Hlasování je zmatečné, protože jsem přehlédl ruku pana ministra Škromacha, který mě žádal o odhlášení. Tak vás odhlásím, poprosím o novou registraci.

 

A o usnesení, jehož znění vám nepochybně ještě v tuto chvíli vibruje v uších, dám hlasovat vzápětí v hlasování pořadové číslo 160. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 154 poslanců bylo pro 137, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Já děkuji panu ministru Zdeňku Škromachovi, panu senátorovi Josefu Novotnému.

Nevím, dámy a pánové, jestli jste zaregistrovali, že možná poprvé v historii vzájemných vztahů pan senátor pochválil předlohu, což je opravdu věc výjimečná. Doufám, že se bude opakovat častěji. (Potlesk.)

Děkujeme panu senátorovi Novotnému.

 

Nyní se budeme věnovat

 

27.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
/sněmovní tisk 1068/3/ - vrácený Senátem

 

Senát nám návrh vrátil jako tisk 1068/4. Já mezi námi vítám pana senátora Josefa Zosera a prosím, aby k usnesení senátu krátce pohovořil pan ministr vnitra František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k úpravám, kterých doznal návrh tohoto zákona o biometrických pasech v Senátu, se mohu vyjádřit v tom smyslu, že navrhované úpravy jsou prospěšné a jsou v podstatě takovou reakcí na projekt, který už začal se připravovat a uskutečňovat dříve, než byla tato norma schválena.

Doporučuji přijmout tuto senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Pan poslanec Hasil, zpravodaj výboru, nechce vystoupit, takže otevírám rozpravu a prosím pana senátora, aby se ujal slova.

 

Senátor Josef Zoser: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážený pane ministře, poslankyně a poslanci, návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, byl v Senátu projednáván jak v garančním výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, tak i ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu, životní prostředí a výboru pro záležitosti Evropské unie. Všechny tři výbory doporučily Senátu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s vesměs legislativně technickými pozměňovacími návrhy. Při projednávání v plénu po souhlasných stanoviscích pana ministra bylo rozhodnuto počtem 62 hlasů z 66 přítomných senátorů vrátit návrh zákona s pozměňovacími návrhy, které máte obsaženy v tisku 1068/4.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP