Sněmovní tisk 1068
Novela z. o cestovních dokladech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 200, dokument 200/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Jan Hadrava).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 1. 2006 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 200/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 200/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 231, které bylo rozdáno jako tisk 200/3 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly dne 2006-01-26 rozdány jako tisk 200/4.

 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 313).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 1068/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 1068/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 161, usnesení č. 2281).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 136/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doklady cestovní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, biometrie, cestovní pas, cizí státní občan, identifikační průkaz, informační médium, informační systém, osobní údaje

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)