Stenografický zápis 51. schůze, 23. listopadu 2005


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer


118. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Oldřicha Němce, Tomáše Hasila, Jitky Vojtilové, Zuzky Rujbrové, Mariana Bielesze a dalších na vydání zákona o evidenci psů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 674/ - třetí čtení

Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Josef Janeček


118. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Oldřicha Němce, Tomáše Hasila, Jitky Vojtilové, Zuzky Rujbrové, Mariana Bielesze a dalších na vydání zákona o evidenci psů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 674/ - třetí čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jaroslav Pešán
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Pavel Kováčik


121. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 845/ - třetí čtení

Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jan Kavan
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Václav Votava


122. Návrh poslanců Miroslava Kapouna, Ludvíka Hovorky, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 898/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Kapoun
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Přestávka v trvání tří minut.)
(Jednani pokracovalo v 10.05 hodin)

Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Dlab


123. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 899/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


124. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Kateřiny Konečné, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. /sněmovní tisk 905/ - třetí čtení

Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Bohuslav Záruba


125. Návrh poslanců Miroslava Kapouna, Ivo Vykydala, Pavla Hojdy, Miloslava Kaly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 906/ - třetí čtení

Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda PSP Ivan Langer


127. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zákon o studentských brigádách) /sněmovní tisk 931/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Ladislav Vomáčko
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


128. Návrh poslanců Josefa Janečka, Jiřího Hanuše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


129. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 934/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Pavel Severa
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Kateřina Konečná


130. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Vlastislava Antoláka, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona o kronikách obcí /sněmovní tisk 940/ - třetí čtení

Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Lubomír Suk


131. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Miloslava Kaly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková


132. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 944/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Svoboda


133. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 1068/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Hasil
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Tomáš Hasil


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1061/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Michal Kraus
Poslanec František Beneš
Poslanec Jaroslav Pešán
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Šustr


7. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 866/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Taťána Fischerová


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona /sněmovní tisk 867/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Zuzka Rujbrová


7. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 866/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona /sněmovní tisk 867/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Vladimír Reiber
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Radim Turek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Petr Braný
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec František Beneš
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Krill
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Josef Poláček
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Josef Vícha
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Milan Bičík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Libor Ježek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Ladislav Vomáčko
Poslanec František Pelc
Poslanec Karel Černý
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Miroslav Pátek
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Václav Nájemník
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miloslav Vlček
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jan Klas
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Třešňák
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP