Stenografický zápis 46. schůze, 18. srpna 2005


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Vlasta Parkanová


14. Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu /sněmovní tisk 1062/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 10.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.35 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


15. Vládní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1063/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1065/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 1068/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer


18. Vládní návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Josef Vícha
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jan Mládek
Poslanec František Beneš
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Martin Říman
Poslanec Václav Mencl
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Josef Vícha


19. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Tomáše Kvapila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1035/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Zdeněk Jičínský


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1072/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hönig
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


40. Ústní interpelace

Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec David Šeich
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec David Šeich
Ministr vnitra ČR František Bublan
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


41. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Pavel Hojda
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 17.18 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP