Stenografický zápis 46. schůze, 17. srpna 2005


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Tomáš Kladívko


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1060/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miroslav Váňa
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec František Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miroslav Váňa
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.22 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Marta Bayerová


6. Vládní návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu /sněmovní tisk 1059/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec František Beneš
Poslanec Miloš Máša
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec František Beneš
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Vrbík
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Karel Vymětal


7. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1076/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miloš Melčák


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1077/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec David Šeich
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Vymětal
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Jiří Václavek


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1077/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Plachý


9. Vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 1078/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Jaroslav Plachý


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona /sněmovní tisk 1079/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 13.06 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Evžen Snítilý


11. Vládní návrh zákona o střetu zájmů, o kontrole majetku nabytého za dobu výkonu veřejné funkce, o neslučitelnosti některých funkcí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 1056/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Radim Chytka
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1052/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Martin Říman
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1061/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslankyně Alena Páralová


14. Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu /sněmovní tisk 1062/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1065/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání bylo ukončeno v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP