Stenografický zápis 46. schůze, 16. srpna 2005

(Schůze zahájena ve 14.04 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec František Beneš
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hojda


1. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k průběhu akce CzechTek 2005

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Petr Lachnit
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Kraus
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Švarcbek
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Švarcbek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Tomáš Vrbík
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Michal Kraus


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1042/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec


3. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru ve prospěch České národní banky /sněmovní tisk 1053/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1040/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloš Titz
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP