Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo 15.00 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, je 15 hodin, myslím, že se můžeme vrátit k programu. Mezitím se podařilo seřadit body tak, jak jsme odhlasovali.

(O slovo se hlásí poslanec Koudelka.) Pane poslanče, já jsem ještě neotevřel bod, nevím, k čemu byste nyní chtěl vystupovat. K proceduře? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, já jsem se hlásil, ještě než jste přerušil krátce schůzi Sněmovny, a to s tím, že považuji zpětvzetí předloženého návrhu zákona za neoprávněné, protože předkladatelem není hejtman, ale zastupitelstvo Jihomoravského kraje, a už tady byla praxe, že vláda chtěla vzít svůj návrh zpět a Sněmovna vyžadovala kolektivní usnesení vlády, nikoli jenom vyslovení názoru jednoho z ministrů.

Jinými slovy, já pozitivně vím, že neexistuje usnesení zastupitelstva Jihomoravského kraje o tom, že hejtman může vzít předložený návrh zákona zpět ve druhém čtení. Takovéto usnesení se vztahuje pouze na třetí čtení podle toho, jak dopadnou pozměňovací návrhy. Jinými slovy, to, co učinil hejtman Jihomoravského kraje je neoprávněné a Sněmovna by měla pokračovat v projednávání minulého bodu, nebo bodu, který podle mě ani neskončil, pokud hejtman Jihomoravského kraje nepředloží listinu o tom, že zastupitelstvo souhlasilo se zpětvzetím. (Poslanci ČSSD tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já si myslím, že tato debata patří na úroveň krajského zastupitelstva, které by si mělo ujasnit, jestli hejtman měl, nebo neměl - formálně tady představuje krajské zastupitelstvo - potřebně mandát podložen usnesením; to je věc, která by se měla vyřešit na Moravě. Já tohle nevidím jako problém, který by měla řešit Poslanecké sněmovna. Já jsem ukončil projednávání tohoto bodu a nesouhlasím s tím, aby se tady prováděla rozprava na toto téma. Opravdu - pokud je nějaký problém v krajském zastupitelstvu, ať se řeší tam, ne tady ve Sněmovně.

(Protichůdné názory v sále. - O slovo se hlásí poslanec Doktor.) K proceduře? V tom případě prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Pane předsedo, já vám ulehčím vaši situaci. V souladu s jednacím řádem by byl pouze takový stav věci, aby pan poslanec Koudelka vznesl námitku proti vašemu postupu. Protože tak nepostupoval, je nutné pokračovat v dalším programu schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Koudelka tak zřejmě učiní.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Teprve teď totiž pan předseda řekl, že považuje minulý bod za ukončený, což jsem předtím nevěděl. Vznáším tuto námitku a poukazuji na to, že při projednávání tohoto návrhu zákona právě i poslanci z ODS požadovali písemné usnesení zastupitelstva o tom, že jsou dva pověření zástupci, a to pan hejtman a člen zastupitelstva pan Michal Bortel. Já nyní požaduji, aby se ten bod přerušil, a požaduji, aby se předložilo písemné usnesení zastupitelstva o tom, že hejtman je pověřen vzít zpět tento návrh zákona.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže já jenom pro pořádek řeknu, že jsem před přerušením jednání ten bod ukončil. To je ve stenozáznamu. To znamená, že ten bod byl ukončen, není to tak, že jsem to řekl až nyní poprvé. Nicméně pan poslanec Koudelka vznáší námitku proti tomuto postupu a o té námitce nechám hlasovat, pak budeme postupovat dál. Je to jasné?

Já zazvoním na všechny. Prosím, kdo chce, ať se zúčastní jednání Sněmovny a hlasování, které proběhne. Já jenom zrekapituluji, abyste věděli, o čem hlasujete, že jsem ukončil projednávání toho bodu 52, nyní jsme vyslechli námitku pana poslance Koudelky, který proti mému postupu vznesl námitku, a o této námitce pana poslance Koudelky nyní budeme hlasovat.

 

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, kdo je pro, přijmout námitku, kterou vznesl pan poslanec Koudelka, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je pro námitku? Kdo je proti přijetí této námitky?

Hlasování má pořadové číslo 123. Přítomno je 187, pro je 97, proti 44. Námitka byla přijata.

 

Ještě bude probíhat kontrola, takže prosím o chvilku strpení. (Po provedené kontrole:) Takže se ptám, jestli někdo zpochybňuje právě proběhlé hlasování. (Hluk v sále.) Prosím o klid a ptám se, jestli někdo zpochybňuje hlasování. Pan poslanec Karas. Klid prosím.

 

Poslanec Jiří Karas: Pane předsedo, já se velice omlouvám, stalo se to naposledy před šesti lety. Chtěl bych zpochybnit hlasování. Já jsem hlasoval ano a asi omylem jsem stiskl tlačítko ne.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. V každém případě se to podobá námitce. (Smích.) Kolegové, klid, opravdu klid! Budeme hlasovat o námitce pana poslance Karase. Námitce proti poslednímu hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Karase, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 124. Přítomno je 188, pro hlasovalo 140, proti 4. Námitka pana poslance Karase byla přijata.

 

Takže budeme znovu hlasovat o námitce pana poslance Koudelky a všechny vás mám odhlásit. Takže vás odhlašuji a prosím, abyste se všichni přihlásili a uvědomili si, že nyní budeme hlasovat o námitce pana poslance Koudelky, který vznesl námitku proti mému postupu, proti tomu, že jsem ukončil ten předešlý bod 52. Takže o tom nyní hlasujeme znovu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Koudelky, v této chvíli stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 125. Přítomno je 174, pro hlasovalo 100, proti 53, takže námitka byla přijata.

 

Zase proběhne kontrola. (Po kontrole:) Takže nikdo nezpochybňuje toto hlasování. Pak tedy to vykládám tak, že to byl souhlas s námitkou pana poslance Koudelky, který nesouhlasil s ukončením projednávání bodu 52.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP