Neautorizováno !


 

(16.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Nehlásí se nikdo, takže rozpravu můžeme ukončit.

Zazvoním a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4, to znamená, že k přijetí usnesení nyní bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, podle sněmovního tisku 1103/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1103/4." O tomto budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 132. Přítomno je zde 178 poslanců, pro hlasovalo 79, proti 15. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy nyní hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, kdy k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslanců. Počet je nastaven a přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, tedy podle sněmovního tisku 1103/3." O tomto textu nyní hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 133, přítomno 181, pro hlasovalo 166, proti nehlasoval žádný. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přijali.

 

Končím projednávání bodu 33.

A nyní bod 32. Pan ministr Říman. (Pobavení v sále.) Tedy pan ex. Pan poslanec.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedo, ale myslím si, že přece jenom trošku předjímáte dobu.

Já bych chtěl jenom pro stenozáznam upřesnit, že při hlasování 132 jsem hlasoval ne, ale na záznamu mám… Ne, naopak. Hlasoval jsem ano, a na záznamu mám ne. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Prosím, pan poslanec Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Já budu pokračovat pro stenozáznam. Já jsem hlasoval pro, a mám tam křížek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, i tak lze. Máme před sebou tedy další návrh zákona.

 

32.
Návrh zákona o sociálních službách
/sněmovní tisk 1102/3/ - vrácený Senátem

 

Senát nám to vrátil s pozměňovacími návrhy, usnesení máme jako 1102/4.

Prosím pana ministra Škromacha, aby k usnesení Senátu i k předloženým pozměňovacím návrhům promluvil jako první. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená paní senátorko, Senát na své 9. schůzi projednal návrh zákona o sociálních službách a vrátil jej Poslanecké sněmovně s několika pozměňovacími návrhy. Obdobně jako v minulém tisku to byly návrhy, které vylepšují tento návrh zákona, upřesňují některé změny, které nastaly v průběhu projednávání, a myslím, že je možné schválit senátní verzi. Jen bych upřesnil, o jaké změny se jedná.

V bodech 1 a 2 jsou úpravy navazující na návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. V bodech 3 až 6 jsou legislativně technické úpravy. V bodech 4 až 5 to znamená, že obce nebudou mít povinnost zpracovávat plány rozvoje sociálních služeb, ale jen možnost. Předpokládá se, že i přes toto fakultativní vyjádření obce budou mít zájem na zpracování plánů, neboť jsou jedním z předpokladů pro poskytování dotací. V bodu 7 umožní širší čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropského společenství.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, věřím, že schválíte tento návrh zákona obdobně, jako tomu už bylo při třetím čtení v Poslanecké sněmovně, kdy nehlasovali, myslím, pouze dva poslanci pro tento návrh zákona, a tím vytvoříte předpoklady pro zlepšení života lidí se zdravotním postižením, přestárlých a dalších, kteří na tento zákon už dlouhá léta čekají. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dívám se na paní poslankyni Jitku Vojtilovou, ale ta nehodlá vystupovat. Otevírám rozpravu a prosím paní senátorku Filipiovou, aby se ujala slova.

 

Senátorka Daniela Filipiová: Děkuji, pane předsedo. Budu opět velice krátká. Dovolím si jen jednu větu navíc, že jsem strašně ráda, že po mnoha letech máme konečně tento návrh zákona na stole, protože skutečně velké množství lidí, kteří jsou nějakým způsobem hendikepováni, na něj čekali skutečně mnoho let a dost úpěnlivě.

Já nemohu opět, než vás požádat, abyste přijali verzi přijatou Senátem, tak jak i doporučil pan ministr, protože si myslím, že ty drobné úpravy pomáhají ještě vylepšit tuto normu. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, paní senátorko, za vystoupení. Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Zřejmě mohu rozpravu ukončit.

Prosím, aby se poslanci vrátili do sněmovny, a budeme hlasovat podle § 97 odst. 4. K usnesení je zapotřebí nyní nadpoloviční většiny přítomných poslanců, takže vám přečtu návrh usnesení.

Prosím, aby se opět všichni dostavili do sněmovny, a budeme hlasovat o návrhu usnesení, který je krátký a zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o sociálních službách, podle sněmovního tisku 1102/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1102/4."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tento text usnesení přijmout, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 134. Přítomno je nyní 182 poslanců, pro hlasovalo 155, proti 8. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji paní senátorce Filipiové, panu ministrovi a končím projednávání bodu číslo 32.

 

Další bod je bod číslo 8. Je to

 

8.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění zákona č. 101/2004 Sb.
/sněmovní tisk 905/4/ - zamítnutý Senátem

 

Senát zamítl tento návrh zákona a my to usnesení máme jako tisk 905/5. Vidím senátora Zdeňka Janalíka. Vítám ho mezi námi a prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu, k zamítnutí, se nejdříve vyjádřila poslankyně Jitka Gruntová. Prosím paní poslankyni Gruntovou jako navrhovatelku o slovo jako první.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP