Neautorizováno !


 

(18.50 hodin)

Poslanec Ladislav Mlčák: Vážení kolegové, kolegyně, při hlasování číslo 160 mi nešlo hlasovací zařízení, takže jsem hlasoval ano. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mlčákovi. Otevírám avizovaný bod 31, poslední v dnešním odpoledním programu.

 

31.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím koncesního zákona
/sněmovní tisk 1079/4/ - vrácený Senátem

 

Vystoupí opět pan ministr Radko Martínek a vyjádří se k návrhu Senátu, který je zhmotněn pod číslem tisku 1079/5.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Pane místopředsedo, dámy a pánové, tento zákon bezprostředně souvisí s předcházejícími, navíc zde změnil Senát jenom v logice věci účinnost, takže doporučuji vám senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji vám. Pohledem kontroluji, zda nechtějí vystoupit zpravodajové. Není tomu tak, takže otevírám rozpravu a slova se ujme opět pan senátor Pavel Eybert.

 

Senátor Pavel Eybert: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v souvislosti s předcházejícím koncesním zákonem bylo zapotřebí upravit účinnost tak, aby související zákon nepředběhl v účinnosti zákon základní. Takže to byly všechny úpravy, které Senát provedl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Hodlá ještě někdo vystoupit v otevřené rozpravě? Pokud ne, tak rozpravu končím a přečtu návrh usnesení, vzápětí o něm dám hlasovat podle § 97 odst. 4.

Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona, podle sněmovního tisku 1079/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 1079/5."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 166. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 149 poslanců, pro bylo 81, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu senátorovi, panu ministrovi a také vám všem, dámy a pánové, protože za námi je dnes vidět pořádný kus práce. Takže vám přeji odpočinek na zítřejší perný den. Loučím se s vámi, dobrou noc.

 

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP