Neautorizováno !


 

(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, aby nedošlo k mýlce, sděluji, že je přesně devět hodin nula nula minut. (Hlasy ze sálu.) Rozhoduje velitelský čas, váš je nepodstatný.

Kolegyně a kolegové, srdečně vás vítám. Zahajuji šestý jednací den 54. schůze a sděluji vám, že poslanecký klub ČSSD požádal o přestávku na poradu klubu v délce deseti minut. Budeme tedy pokračovat v 9 hodin 10 minut.

 

(Jednání přerušeno v 9.01 hodin, pokračovalo v 9.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, pokračuji v přerušeném jednání, neboť vypršela doba, o kterou si požádal poslanecký klub ČSSD na poradu svého klubu. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo požádal o vydání náhradní.

Sděluji, že nemám žádné omluvenky z dnešního jednání, takže se zřejmě budeme těšit plnému počtu poslankyň a poslanců.

Na dnešní jednání jsme si pevně zařadili body 63, 89 a 90, což jsou návrhy předkládané zastupitelstvem Ústeckého kraje, a poté se budeme věnovat zákonům ve třetím čtení. Zhruba tři čtvrtě hodiny před polední přestávkou projednáme volební body. Odpolední jednání pak zahájíme body 118, 127, 128 a 132 a poté se vrátíme k případným zbývajícím návrhům zákonů ve třetím čtení. Po jejich projednání máme pevně zařazené body 3, 6 a 7. Předpokládám, že vám je to velmi jasné. Je to velmi přehledný srozumitelný program.

Ještě připomínám, že jsme včera přerušili bod číslo 52, se kterým bychom se měli vypořádat.

Nicméně mám zde přihlášku k programu pana kolegy Krákory a pana poslance Kladívka.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi navrhnout, aby bod 136, to je sněmovní tisk 1045, o péči o zdraví lidu, byl dnes zařazen jako čtvrtý bod dnešního jednání. Důvodem je páteční neúčast ministra zdravotnictví a pravděpodobně by to přišlo na řadu v pátek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já navrhuji změnu programu, která spočívá v tom, že navrhuji, aby bod 91, což je návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 236/1995, o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce, sněmovní tisk 1225, abychom ho projednali v pátek 17. března jako první bod po polední pauze.

Zdůvodnění je v tom, že tento bod byl původně zařazen do programu na pátek 10. března, my jsme ho nestihli projednat a v současné době zástupce navrhovatele, to znamená zástupce hlavního města Prahy, je na služební cestě v zahraničí dnes a zítra a podle schváleného programu Sněmovny by tento bod mohl být projednán ve čtvrtek, což znamená, že by zde nebyli přítomni zástupci navrhovatele.

Takže návrh zní: bod číslo 91 zařadit jako první bod v pátek 17. 3. po polední pauze. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí? Pan kolega Exner. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl změnu programu, která se týká toho, že na odpoledne máme pevně zařazená třetí čtení. Po skončení všech třetích čtení máme nyní zařazeny body vrácené prezidentem republiky a zamítnuté Senátem. Chtěl bych navrhnout, abychom tyto tři body, to je bod číslo 3, bod číslo 6 a bod číslo 7, projednali dneska s určitou jistotou, a proto navrhuji, aby tyto tři body byly zařazeny za pevně zařazená třetí čtení na dnešní odpoledne, nikoliv až po vyčerpání všech třetích čtení, jak je v současné době navrženo.

V případě, že by tento návrh nebyl přijat, navrhuji, abychom ještě jednou pak hlasovali o samostatném zařazení za ta pevně zařazená třetí čtení bodu 3 a samostatně bodů 6 a 7.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy, respektive ne do rozpravy, ale k návrhu programu? Nemám žádnou přihlášku.

Ještě vás seznámím s omluvenými z dnešní schůze. Omlouvá se ze zdravotních důvodů pan poslanec Miroslav Beneš, z důvodu onemocnění pan kolega Miroslav Grebeníček, z důvodu pracovní cesty v zahraničí Miroslava Němcová, z důvodu programu v Plzeňském kraji Jiří Pospíšil, ze zdravotních důvodů Lucie Talmanová, z důvodu jednání VZP Vladimír Říha, z vážných rodinných důvodů pan kolega Robert Vokáč a ze zdravotních důvodů pan kolega Bohuslav Záruba. Z ministrů se omlouvá pan ministr Jandák z důvodu cesty do Chorvatska a ministr Urban dopoledne z důvodu jednání se zahraničním investorem.

Nyní budeme hlasovat o procedurálních návrzích, které zazněly po zahájení schůze.

 

Prvním návrhem je zařadit bod 136 jako čtvrtý bod dnes. Důvod - neúčast pana ministra Ratha. Takže nejprve o důvodech tohoto přeřazení.

Zahájil jsem hlasování číslo 167. Kdo považuje předložené důvody za natolik závažné, abychom se návrhem pana kolegy Krákory zabývali? Kdo je jiného názoru?

Ze 142 pro návrh 77, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 168. Kdo souhlasí s tím, aby bod číslo 136 byl čtvrtým bodem dnešního jednání? Kdo je proti?

Ze 147 pro návrh 79, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh předložil pan kolega Kladívko, a to pevné zařazení bodu číslo 91 jako první bod po polední pauze v pátek. - Takovýto bod návrhu může předložit pouze člověk, který pochází z Prahy a nedojíždí, nicméně toto není ten důvod, pro který pan kolega Kladívko návrh předložil. Důvodem je pracovní cesta zástupců navrhovatele, tedy pražského magistrátu do zahraničí.

Nejprve tedy důvodnost návrhu. Zahájil jsem hlasování číslo 169. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 153 pro návrh 62, proti 14. Návrh nebyl přijat. Důvody nebyly shledány důvodnými.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP