Stenografický zápis 51. schůze, 30. listopadu 2005


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


163. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1051/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Zralý


119. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 744/ - třetí čtení

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Miloš Melčák
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.06 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jozef Kubinyi
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.46 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


120. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 746/ - třetí čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Pospíšil


126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Bíža


44. Vládní návrh zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) /sněmovní tisk 1173/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Říman
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Martin Říman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo ve 13.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP