Stenografický zápis 51. schůze, 1. prosince 2005


(Jednání zahájeno ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


231. Ústní interpelace

Poslanec Miloslav Kučera
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miloslav Kučera
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Ivana Levá
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Václav Frank
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Frank
Poslanec Petr Bratský
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Kateřina Dostálová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Tluchoř
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Petr Tluchoř
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků /sněmovní tisk 1096/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Lachnit


112. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy o zdanění příjmů z úspor /sněmovní tisk 1137/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec David Šeich
Poslanec Jan Schwippel
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Schwippel


113. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a doplňující výměnné dopisy umožňující prozatímní provádění těchto Smluv /sněmovní tisk 1138/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení, podepsaná ve Skopji dne 7. října 2005 /sněmovní tisk 1180/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná


193. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2004) /sněmovní tisk 970/

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Vymětal


194. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2005) /sněmovní tisk 1105/

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Vymětal


195. Informace o podpořeném financování za rok 2004 /sněmovní tisk 971/

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Vymětal


196. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2005 /sněmovní tisk 1125/

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Vymětal


220. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 /sněmovní tisk 1115/

Poslanec Vlastislav Antolák


221. Usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Poslanec Antonín Seďa


224. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jiří Bílý


225. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Poslanec Antonín Seďa


226. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti za období červen 2003 - listopad 2005

Poslanec Petr Ibl


228. Zpráva o činnosti Kontrolní rady (dříve Dozorčí rady) Grantové agentury České republiky za období 2004 - 2005 /sněmovní tisk 1179/

Poslanec Petr Pleva


229. Návrh na stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky dle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 17.33 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP