Stenografický zápis 51. schůze, 2. prosince 2005


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda PSP Ivan Langer


4. Návrh Střednědobé výdajové rámce na léta 2007 a 2008 /sněmovní tisk 1129/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Taťána Fischerová


117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - třetí čtení

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Robert Vokáč
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.45 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.10 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 13.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.30 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 13.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích /sněmovní tisk 1058/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Jaroslav Pešán


178. Návrh na odvolání místopředsedy a členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Grůza
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr zemědělství ČR Jan Mládek


179. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 15.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP