Stenografický zápis 51. schůze, 6. prosince 2005


(Jednání zahájeno ve 14.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Záruba
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec František Koníček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Koníček
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Pleva
Ministr obrany ČR Karel Kühnl


107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Bulharskou republikou, Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, podepsaná dne 25. dubna 2005 v Lucemburku /sněmovní tisk 1019/ - druhé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec David Šeich
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Stanislav Fischer


108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství, podepsaná v Moskvě 6. června 1980, ve vztahu k Ruské federaci, Běloruské republice a Kyrgyzské republice /sněmovní tisk 1106/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jan Schwippel


109. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech, podepsaná v Raabs an der Thaya dne 17. září 2005 /sněmovní tisk 1164/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.26 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Exner


110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Vladimír Koníček


114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) /sněmovní tisk 1123/ - prvé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Petr Šulák


115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Sedmý dodatkový protokol k Ústavě Světové poštovní unie /sněmovní tisk 1133/ - prvé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Břetislav Petr


53. Vládní návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve znění zákona č. 303/1999 Sb. /sněmovní tisk 1160/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Kavan


2. Návrh zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2005 a návrhy zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2005 spolu s vyjádřením vlády a doplňující souhrnnou informací o očekávaných výsledcích hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2005 /sněmovní tisk 976/

Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Josef Janeček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ředitelka VZP ČR Jiřina Musílková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Ředitelka VZP ČR Jiřina Musílková
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Kraus
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 18.27 hodin)
(Jednání pokračovalo v 18.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jozef Kochan


233. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Jozef Kubinyi
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jozef Kubinyi
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 19.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.16 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 19.24 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP