Stenografický zápis 51. schůze, 7. prosince 2005


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec František Koníček
Poslanec Josef Janeček
Poslanec František Beneš
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Koníček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec František Koníček
Poslanec Pavel Kováčik


136. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona /sněmovní tisk 867/ - třetí čtení

Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 9.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.16 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


137. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 866/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Dub
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 10.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.52 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Zuzka Rujbrová


134. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem /sněmovní tisk 997/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Michal Doktor


135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1061/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Petr Braný
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec František Beneš
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Martin Kocourek


139. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích /sněmovní tisk 1116/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Pešán


145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1067/ - třetí čtení

Poslanec Rudolf Tomíček


146. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 1070/ - třetí čtení

Poslanec František Pelc


150. Návrh poslanců Jana Kasala a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím /sněmovní tisk 828/ - třetí čtení

Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Jan Kasal


151. Návrh poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech /sněmovní tisk 829/ - třetí čtení

Poslanec Michal Hašek


154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/ - třetí čtení

Poslanec Michal Hašek


162. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1049/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.19 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


207. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2006 /sněmovní tisk 1113/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Černý
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Alexander Černý
Poslanec David Šeich
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Karel Černý


208. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2006 /sněmovní tisk 1186/

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Kováčik


209. Rozhodnutí vlády o zapojení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení dne 8. října 2005 v Pákistánské islámské republice /sněmovní tisk 1187/

Poslanec Jan Vidím


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění /sněmovní tisk 1150/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ludvík Hovorka


14. Vládní návrh zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1102/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jan Klas
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Miloš Patera
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Jan Klas
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec František Koníček
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Ludvík Hovorka


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1103/ - druhé čtení

Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Zdeněk Koudelka


11. Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu /sněmovní tisk 1062/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec František Koníček
Poslanec Antonín Zralý


12. Vládní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1063/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec František Koníček
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Miloš Patera
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec František Koníček
Poslanec Antonín Zralý


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1065/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec František Koníček
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Vladimír Říha
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP