Stenografický zápis 51. schůze, 8. prosince 2005


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


27. Návrh poslanců Anny Čurdové, Jitky Kupčové, Taťány Fischerové, Kateřiny Dostálové, Lucie Talmanové, Kateřiny Konečné, Zdeňka Jičínského, Vladimíra Doležala, Pavla Svobody, Vlastimila Ostrého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 969/ - druhé čtení

Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Kott
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Stanislav Křeček


230. Informace vlády o možnostech řešení zadluženosti obcí při nedodržení některých podmínek spojených s plynofikací

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Beneš
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Krill
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Martin Říman
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Braný
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Martin Říman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Martin Říman
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Tomáš Teplík
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Koníček
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec František Beneš
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Beneš


81. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1166/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


231. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Miloš Melčák
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.53 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


232. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miloš Melčák
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Miloš Melčák
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Milan Bičík
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Petr Krill
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Miloš Melčák
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miloš Melčák
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Milan Bičík
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Milan Bičík
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - druhé čtení

Poslanec Petr Pleva
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Petr Krill
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Jozef Kochan
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Oldřich Němec


31. Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Petr Kott
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Miroslav Opálka


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1006/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec František Koníček
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Vladimír Říha


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1052/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský


81. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1166/ - prvé čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Michal Hašek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 19.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP