Stenografický zápis 51. schůze, 9. prosince 2005


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Radim Chytka
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1052/ - druhé čtení

Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Václav Votava
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Václav Votava


81. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1166/ - prvé čtení

Poslanec Petr Pleva
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Michal Hašek


181. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006 /sněmovní tisk 1141/

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miroslav Kapoun
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


35. Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 998/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Miloslav Kala
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Martin Říman
Poslanec František Beneš
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Krill
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Evžen Snítilý
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek


36. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění /sněmovní tisk 999/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec František Beneš
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek


37. Vládní návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Josef Vícha
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Břetislav Petr


235. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Pavel Hojda


37. Vládní návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/ - druhé čtení

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Josef Vícha
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.09 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik


18. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1076/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Josef Bíža
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Jaromír Schling
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Karel Vymětal
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1077/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Miloš Melčák
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Michal Hašek


40. Vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 1078/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec David Šeich
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona /sněmovní tisk 1079/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek


38. Vládní návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu /sněmovní tisk 1059/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec František Beneš
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tomáš Vrbík
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec František Beneš
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Tom Zajíček
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Antonín Macháček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 16.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP