Stenografický zápis 51. schůze, 13. prosince 2005


(Jednání zahájeno ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Pavel Hojda
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Josef Vícha


20. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Michal Kraus
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.46 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Josef Janeček
Poslanec František Beneš
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jaromír Talíř


177. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Hojda


242. Návrh na nominaci ověřovatele Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda


176. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Jan Kasal


236. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 19.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 21.01 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda


236. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Řihák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaromír Talíř
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 22.33 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP