(18.30 hodin)

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, za prvé není pravda, co říká pan kolega Kalousek. Hlasoval jsem několikrát o tom, jestli klub bude mít nebo nebude mít přestávku na zasedání. To za prvé. (V sále je stále veliký hluk a neklid.)

Za druhé. Pane místopředsedo, přečtěte si prosím stenozáznam. Jestli si nic nepamatujete, tak si jej přečtěte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím o klid! Nechte domluvit pana předsedu Krause.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, pokud vyhovíte těmto obstrukcím, podávám námitku proti řízení vaší osobou této schůze a žádám, aby o ní bylo hlasováno. Za další žádám, aby bylo hlasováno o odvolání vás z řízení této schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Teď je tady několik námitek, které je samozřejmě možné podrobit hlasování. Ale faktem je, že je 18.30 hodin a že má v tuto chvíli začít volební bod.

S faktickou se hlásí pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vám sdělit prostřednictvím předsedajícího a zvláště panu kolegovi Krausovi, že nemůže dávat námitku proti postupu předsedajícího, vždyť předsedající zatím ještě žádný postup nestanovil. Ať řekne, proti čemu vlastně dává námitku. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jsem také chtěl říci, že návrh pana poslance Krause je od prvopočátku nehlasovatelný. Protože pokud pan řídící schůze vyhoví proceduře a přeruší, potom už hlasovat o jeho odvolání nemůžeme. Pokud nevyhoví proceduře, tak důvod pro jeho odvolání z řízení tím padá. Je potřeba si to ujasnit, abychom věděli, co je možné dělat.

Jen bych chtěl říci jednu věc. Sdělil jsem panu předsedovi Poslanecké sněmovny svoji obavu, že způsob jednání, který byl zvolen ze strany zejména některých členů poslaneckého klubu ČSSD, je diplomaticky řečeno velmi nešťastný. Je to způsob, který může vážným způsobem ohrozit jednání Poslanecké sněmovny, a to jednání, které respektuje odlišné názory jednotlivých lidí zde ve Sněmovně, ale řídí se podle buď psaných, nebo nepsaných pravidel.

Otevíráte, kolegové, Pandořinu skříňku. Pane předsedo Poslanecké sněmovny žádám vás, abyste razantně tuto skříňku uzavřel. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O slovo se přihlásil pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Já bych chtěl jenom upozornit, že podle jednacího řádu je jednací den do 21 hodin. To znamená, že pokud teď před volbami nestihneme hlasovat o všech procedurálních návrzích, které jsem přednesl, tak žádám, aby se o nich hlasovalo po skončení bodu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To je samozřejmě vaše právo.

Pan poslanec Jaromír Talíř se hlásí.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Já bych jenom chtěl říci, že náš postup vyplývá z toho, že pan předseda klubu sociální demokracie chce hlasovat o přestávce, kterou si náš klub bere jako první. Znovu upozorňuji, že jsme si žádnou přestávku dnes na jednání nebrali. V minulosti jsme hlasovali o tom, zda dostane klub podruhé přestávku na klub ve stejné věci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Mně to teď působí do značné míry problém, protože jsem z klubu navrhovatele pana poslance Talíře, ale v zásadě si myslím, že má pravdu, protože klub KDU-ČSL si k této věci přestávku na jednání klubu nebral. Nepamatuji, že by se klubu, který žádal poprvé přestávku k věci, nevyhovělo. Pokud se mýlím, tak mě opravte, pamětníci. (Stále velký hluk a neklid v sále. Poslanci stojí v hloučcích.)

Teď si myslím, že můžeme postupovat tak, jak tady někdo navrhoval. Zvu k řečništi pana poslance Hojdu.

 

Zahajuji pro tuto chvíli bod

 

177.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Usnesli jsme si to jako Poslanecká sněmovna, že budou v 18.30 hodin probíhat volby. Já bych vás nicméně, dámy a pánové, prosil, abyste s chladnou hlavou se zase posadili, protože tato vzrušená atmosféra je sice pochopitelná, ale dle mého soudu nám nikterak nepomáhá.

Znovu opakuji. Pokud nebudu usvědčen z toho, že už tady podobný precedens byl, vyhlásím přestávku pro jednání klubu.

Hovoří pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Jenom bych chtěl podotknout, že i když jsme si opakovaně schvalovali vždy volby na určitou hodinu, tak se v této Sněmovně ještě nestalo, abychom začali v přesný čas. Jsem na to zvyklý.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím o klid!

 

Poslanec Pavel Hojda: Za prvé bod 177 - Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. V úvodu bych vám chtěl sdělit, že podle oznámení poslaneckých klubů rezignoval poslanec Josef Šenfeld, KSČM, na členství ve výboru pro evropské záležitosti, poslanec Alfréd Michalík, ČSSD, na členství v hospodářském výboru a poslanec Petr Rafaj, ČSSD, na členství v zemědělském výboru. Vzdáním se mandátů poslanců Jana Mládka, Ludmily Brynychové a Antonína Macháčka se dále uvolnila místa v rozpočtovém výboru, v zemědělském výboru, ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro bankovnictví, ve stálé delegaci do Středoevropské iniciativy a místo ověřovatele Poslanecké sněmovny.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy na volbu: poslance Josefa Šenfelda, KSČM, za člena zemědělského výboru na uvolněné místo po bývalé poslankyni Ludmile Brynychové, poslance Josefa Vondrušky, KSČM, za člena výboru pro evropské záležitosti na uvolněné místo po poslanci Josefu Šenfeldovi, poslance Alfréda Michalíka, ČSSD, za člena rozpočtového výboru na uvolněné místo  …

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid!

 

Poslanec Pavel Hojda: … po bývalém poslanci Antonínu Macháčkovi, poslance Miroslava Máčeho, ČSDD, za člena rozpočtového výboru na uvolněné místo po bývalém poslanci Janu Mládkovi, poslance Pavola Kubuše, ČSSD, za člena hospodářského výboru na uvolněné místo po poslanci Alfrédu Michalíkovi, poslance Petra Zgarby, ČSSD, za člena zemědělského výboru na uvolněné místo po poslanci Petru Rafajovi, ČSSD, poslance Petra Zgarby, ČSSD, za člena stálé delegace do Středoevropské iniciativy na uvolněné místo po bývalém poslanci Janu Mládkovi, poslance Alfréda Michalíka, ČSSD za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví na uvolněné místo po bývalém poslanci Janu Mládkovi, ČSSD. Tyto návrhy byly poslány na vědomí všem poslaneckým klubům dne 13. prosince.

Doporučuji, aby po rozpravě k navržené kandidátce Poslanecká sněmovna nejprve konstatovala, že poslanec Josef Šenfeld rezignoval na členství ve výboru pro evropské záležitosti, Alfréd Michalík na členství v hospodářském výboru, Petr Rafaj rezignoval na své členství v zemědělském výboru, a poté pak aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů orgánů Poslanecké sněmovny tak, jak ji navrhl poslanecký klub KSČM a ČSSD.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrhovanému.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, otevírám rozpravu k bodu 177, to znamená změny v orgánech Sněmovny. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, měl bych dotaz, protože bývalý pan poslanec Macháček byl také místopředsedou stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a neslyšel jsem, jestli je to řešeno, nebo jestli klub ČSSD bude následně řešit tento problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážná otázka. Otázka směřuje do útrob klubu ČSSD, nikolivěk na pana poslance Pavla Hojdu.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jenom mohu říci, že tento návrh jsme neobdrželi, takže jsme ho neřešili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP