(18.20 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, padala tady slova o racionálním přístupu, o snahách po racionalitě v jednání a jiná podobná slova. Já bych jim docela rád věřil. Rád bych jim věřil v situaci, kdyby ti, z jejichž úst ta slova padají, se také tak konkrétně chovali, speciálně pokud jde o tento tisk, pokud jde o toto téma. Zatím jsem viděl pouhou obstrukci, pouhou snahu oddálit projednávání, a to za jakoukoliv cenu. Já jsem tady jasně deklaroval, že pokud by například byl navržen jeden hejtman k vystoupení, jeden zástupce Asociace krajů, že bychom to vystoupení podpořili, vedeni snahou, aby došlo skutečně k racionálnímu projednání. Zatím jsme viděli pouze obstrukci. Návrh na vrácení do druhého čtení podle mého soudu není podepřen žádným věcným důvodem, je podepřen pouze snahou o další oddálení řešení tohoto problému.

Jsem pro to, aby rozprava proběhla, aby proběhla například teď, dnes, třeba večer, jak dlouho bude třeba, a abychom zítra v hlasování koneckonců rozhodli i o návrhu, který tady padl, na vrácení výborům k novému projednání, tak nějak to zní přesně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Teď se ujme slova pan poslanec Opálka s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, snad v úvodu diskuse jsem chtěl vyjádřit nespokojenost se zpravodajskou zprávou výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Já myslím, že tato zpravodajská zpráva byla zneužita, že byly smíchány věci zpravodaje o jednání výboru a jeho diskusní příspěvek, se kterým se sice neztotožňuji, ale samozřejmě neberu panu kolegovi právo na jeho názor. Jestli je přesvědčen, že všichni kradou, pak by měl konat jako ústavní činitel, měl by se obrátit na příslušné orgány v celém systému naší justice, policie i práva. Děkuji.

(Potlesk části poslanců. V sále vládne velmi vzrušená atmosféra.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych rád poděkoval za toto doporučení pana poslance, jen je mi velmi líto, že se stejným apelem se neobrátil na předkladatele toho návrhu zákona, který na rozdíl od pana poslance Janečka prokazatelně prohlásil, že jsou to právě krajské nemocnice, které jsou tunelovány, že jsou to krajské nemocnice a krajští zastupitelé, resp. krajští hejtmani, kteří snad toto tunelování kryjí.

Pokud chcete tedy prosím někoho vyzývat k tomu, aby konal, resp. svá slova doprovodil důkazy, začněte prosím u pana poslance Krákory. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, který je na řadě. (O mikrofon jeví zájem více poslanců.) Faktické poznámky jdou tak, jak nabíhají. Ano.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já jsem neřekl "krajské nemocnice", ale mám tady "naše nemocnice", nikoliv "krajské".

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Tak pan poslanec Kalousek, pak pan poslanec Opálka.

(Poslanci v sále se baví úplně nahlas.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, bude velmi stručné. Já jenom abychom si uvědomili skutečně přesnost v pojmech. Chtěl jsem upozornit na opakovaný rozpor ve slovech pana kolegy Kováčika, že chtěli v případě, že by se jednalo o jednoho jediného hejtmana, umožnit jeho vystoupení. My jsme nehlasovali o tom, zda mohou, nebo nemohou vystoupit všichni hejtmani, my jsme hlasovali o každém hejtmanovi zvláště, a pokud si KSČM skutečně přála vystoupení alespoň jednoho hejtmana, tak minimálně tomu jednomu to mohla umožnit. To je ten rozpor mezi slovy a činy, který je tu opakovaně. O nic jiného nejde. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si myslím, dámy a pánové, že se blíží doba, kdy bych normálně měl vyhlásit přestávku, a to dokonce konec dnešního zasedání, ale právem by se na mě páni poslanci Kraus a Tlustý zlobili, kdybych nedal hlasovat o procedurálním návrhu, který zazněl z úst pana poslance Krause, což učiním… (Protestní hlasy v sále.)

Předseda klubu se hlásí.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pan předseda klubu sociální demokracie tady navrhl postup, o kterém chce hlasovat, ale já konstatuji, že to je postup, který není obvyklý v této Poslanecké sněmovně, a žádám, aby se o něm náš poslanecký klub mohl poradit. (Výkřiky ze sálu, velký hluk.) Proto žádám o přestávku na poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL do 21 hodin. (Výkřiky, pískání, protesty ze sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vystoupí předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, tady je jasně a názorně vidět, že když se jednací řád přizpůsobuje momentální potřebě, například momentálnímu názoru řídícího, jak to potom dopadá. O procedurálním návrhu pana kolegy Krause samozřejmě mělo být hlasováno bez rozpravy, nicméně vzhledem k tomu, že jsem byl napaden panem kolegou Kalouskem, musím mu, samozřejmě vaším prostřednictvím, pane předsedající, doporučit, když už tady sedí, aby také lépe poslouchal. Já jsem neřekl "jednoho hejtmana", já jsem řekl "zástupce Asociace krajů", a takový návrh tady nezazněl, aby vystoupil zástupce Asociace krajů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme za toto zpřesnění. Dámy a pánové, aby to bylo zřetelné, sestava faktických poznámek nezavdává - faktické poznámky prostě padají. Padají mimo rozpravu. To tak prostě bývá. Jestliže jsem panu poslanci Krausovi dal přednost před panem poslancem Tlustým, ačkoliv oba tady stáli, přijde vám normální, abych dal slovo a hlasoval okamžitě o návrhu pana poslance Krause? Já si myslím že ne. To se na tom určitě shodneme.

Potom následovala záplava faktických poznámek a několik procedurálních návrhů. O procedurálním návrhu pana poslance Krause poslanecký klub KDU-ČSL jménem předsedy svého klubu se chce poradit, já mu to umožním, a pokud nesouhlasíte s mým rozhodnutím, můžete vznést námitku, ale v 18.30 hodin začíná bod volby, takže budeme pokračovat bodem volby v 18.30 hodin, protože na tom jsme se usnesli, a já si myslím, že u toho by také mělo zůstat.

Hlásí se opět pan poslanec Kraus. Prosím.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, já upozorňuji, že jsem přednesl dva procedurální návrhy. Ten jeden byl podmíněný. V případě, že některý z klubů požádá o vyhlášení přestávky, aby se o vyhlášení této přestávky hlasovalo. Tento návrh byl předložen před návrhem klubu KDU-ČSL, to znamená, že tím, že klub KDU-ČSL požádal o přestávku, naplnil vlastně moji podmínku, čili o této přestávce musíte dát hlasovat, protože jsem o to procedurálně požádal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegové, velmi prosím když o nic jiného, tak alespoň o dodržování elementárních zvyklostí. Ještě nikdy v této Sněmovně za těch sedm let, co tu sedím, se nestalo, že by poslaneckému klubu nebylo vyhověno v jeho žádosti o přestávku v okamžiku, kdy ji přednesl. Zdůrazňuji, že poslanecký klub KDU-ČSL ještě dnes ani jednou o přestávku nepožádal. Teď o ni žádáme, protože ji velmi naléhavě potřebujeme. Dovoluji si vás poprosit, abychom v rámci džentlmenského chování v této Sněmovně vyhověli. Myslím si, že o tom ani není třeba hlasovat. Předsedající může vyhovět žádosti předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL a já vás všechny žádám o pochopení, že poslanecký klub KDU-ČSL tuto nezbytnou potřebu má.

Děkuji vám za pochopení, za pozornost, za toleranci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Já bych tak rád učinil, kdyby nenásledoval bod volby, který začne přesně za minutu. Svým usnesením jsme si ho zařadili na 18.30 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP