(18.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nikdo další se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím a měli bychom nejprve hlasovat o rezignacích. Je to tak, pane předsedo?

 

Poslanec Pavel Hojda: Nejprve budeme o tom, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že poslanec Josef Šenfeld rezignoval na členství ve výboru pro evropské záležitosti, Alfréd Michalík rezignoval na členství v hospodářském výboru a poslanec Petr Rafaj rezignoval na své členství v zemědělském výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Zahajuji hlasování pořadové číslo 831. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 169 poslanců, 159 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: A nyní budeme hlasovat o novém zařazení navržených poslanců do orgánů Poslanecké sněmovny.

Za člena zemědělského výboru je navržen poslanec Josef Šenfeld.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Hlasování 832 bylo zahájeno. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 169 poslanců, 152 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena zemědělského výboru je navržen poslanec Petr Zgarba.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 833. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 169 poslanců, pro bylo 129, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena výboru pro evropské záležitosti je navržen poslanec Josef Vondruška.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 834. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 169 poslanců, 150 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena rozpočtového výboru je navržen poslanec Alfréd Michalík.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 835. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 169 poslanců, pro bylo 142, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena rozpočtového výboru je navržen poslanec Miroslav Máče.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 836. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 169 poslanců, pro bylo 139, nikdo proti. Tento návrh byl také přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena hospodářského výboru je navržen poslanec Pavol Kubuš.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 837. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 170 poslanců, 145 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy je navržen poslanec Petr Zgarba.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 838. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 170 poslanců, pro bylo 121, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví je navržen poslanec Alfréd Michalík.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování číslo 839 bylo zahájeno. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 170 poslanců, 137 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Všem zvoleným blahopřeji a přeji jim v práci plný úspěch.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel další volební bod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tím bodem je bod

 

242.
Návrh na nominaci ověřovatele Poslanecké sněmovny

 

Prosím vás, pane předsedo, abyste se ujal slova. (V sále je velký hluk.) Já bych velmi ocenil, kdyby se poslanci věnovali právě projednávanému bodu.

 

Poslanec Pavel Hojda: S ohledem na vzdání se mandátu poslankyně Ludmily Brynychové se uvolnilo místo ověřovatele Poslanecké sněmovny. Volební komise obdržela návrh poslaneckého klubu KSČM na nominaci poslance Josefa Vondrušky do funkce ověřovatele Poslanecké sněmovny. Navrhuji přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje nominovaného ověřovatele Josefa Vondrušku."

Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navržené nominaci a k přednesenému návrhu usnesení a poté o něm nechal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se v tuto chvíli nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Prosím, zopakujte usnesení, o kterém dám vzápětí hlasovat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Poslanecká sněmovna schvaluje nominovaného ověřovatele Josefa Vondrušku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dám o tom hlasovat, dámy a pánové, ale až opravdu bude ve sněmovně klid. (Čeká se na ztišení sálu.)

 

Kdo souhlasí s návrhem na usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano v hlasování pořadové číslo 840, které právě probíhá. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 170 poslanců, 152 bylo pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vondruška se stal ověřovatelem Poslanecké sněmovny a já končím projednávání bodu 242.

 

Poslanec Pavel Hojda: Prosím o otevření dalšího volebního bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, nyní se můžeme věnovat bodu

 

176.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

 

Poslanec Pavel Hojda: V této radě je k dnešnímu dni neobsazeno jedno místo člena Rady České tiskové kanceláře, neboť Pavlu Augustovi skončilo volební období dnem 3. března 2005. Budeme tedy volit jednoho člena této rady.

Ve stanovené lhůtě předložily poslanecké kluby tyto návrhy: Miroslava Moučková, KSČM, Ivo Železný, ODS. Návrhy byly zaslány poslaneckým klubům 23. listopadu letošního roku. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje Poslanecké sněmovně volbu tajnou. Zvolenému členu započne jeho pětileté volební období dnem volby. Volební lístky jsou připraveny.

A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům na členy Rady České tiskové kanceláře a k návrhu na způsob volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám tedy rozpravu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, takže mohu rozpravu ukončit.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já jenom zopakuji, že se jedná o dva návrhy - Miroslava Moučková, KSČM, a Ivo Železný, ODS, a prosím o hlasování o navržené tajné volbě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP