(15.10 hodin)
(pokračuje Rath)

Kde jste diskutovali s občany, když jste dělali holding ve Východočeském kraji? Nikde jste nediskutovali. Neptali jste se nikoho. Tak teď neříkejte, že tato věc, která je diskutována minimálně rok a půl, ne-li dva roky, není diskutována.

Pro důkaz toho, co říkám, zde ocituji ze záznamu z jednání Středočeského kraje. Prosím, dobře poslouchejte: 31. března 2004. Za prvé schvaluje doplnění textu o možnost transformace krajských nemocnic i na neziskové veřejně prospěšné společnosti. Pro zvedá ruku hejtman Bendl a ODS ve Středočeském kraji. - Tak neříkejte, že se o tom nediskutuje! (Potlesk poslanců ČSSD.) To je jasný důkaz. Buď to nevíte, nebo lžete. Lhát je hřích.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným do rozpravy je předseda klubu pan poslanec Talíř. Pak pan předseda Kováčik. (Velký neklid v sále.) Ještě se hlásí pan poslanec Tlustý. Prosím.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, chci vystoupit s několika prohlášeními. Jako reakci na svého předřečníka chci říci, že opravdu ve volebním programu KDU-ČSL existují nezisková zařízení ve zdravotnictví, že opravdu už dvanáct let nebo déle voláme po vytvoření sítě nemocnic. Ale také proto jsme dnes vyvolali jednání předsedů koaličních stran a předsedů klubů, abychom našim koaličním partnerům nabídli, že na tomto se přece můžeme shodnout - nad rozumným návrhem zákona. Upozornili jsme, že tato předloha to není.

Náš zpravodaj, který se tomuto věnuje delší dobu, zdůvodní ve své zpravodajské zprávě, proč tomu tak není, a navrhne, abychom vrátili tuto předlohu do druhého čtení, aby se k tomu mohli vyjádřit alespoň výbory a odborníci, kteří k tomu mluvit mají.

Mé vystoupení ale bylo motivováno něčím jiným.

Pane předsedo, já vás chci požádat, abyste pokračoval tam, kde jsme přerušili proceduru tohoto bodu. Protože máme hlasovat o tom, kdo může vystoupit v rámci diskuse k tomuto bodu. Odmítám, aby se to stalo diskusí těch, kteří mají v Poslanecké sněmovně přednostní právo hovořit. Tady musí být prostor, aby mohli hovořit všichni poslanci, a nejenom ti, co mají přednostní právo. Proto navrhuji, abyste tuto debatu ukončil, abychom hlasovali o tom, kdo má právo vystoupit k tomuto bodu.

Znovu opakuji: My budeme hlasovat pro to, aby mohli vystoupit hejtmani všech krajů, stejně tak jako budeme hlasovat pro to, aby mohli vystoupit například zástupci odborů, kteří k tomu mají co říci. Ale prosím vás, abyste o tom nechal hlasovat a skončili jsme s debatou jenom těch, kteří mají přednostní právo. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale asi chápete, že v této chvíli musím dát ještě slovo panu předsedovi Kováčikovi a Tlustému. Prosím, pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, docela dobře chápu, že ještě pořád je vám bližší váš koaliční partner než předseda opozičního klubu. Vyslovuji nespokojenost s tím, že jste mě dvakrát přeskočil v mé přihlášce. Dal jste přednost jinému přednostnímu právu, i když jsem se přihlásil v pořadí. Nicméně přejdu to, jsou důležitější věci.

Důležitější věcí je, že tím, že se tady bavíme o tom, že bychom to měli ještě pustit tam či onam, nebo támhle občanům, támhle odborům, svazu pacientů, si taky myslím, že bychom to měli pustit ještě předtím, než se o tom budeme bavit. Kolegyně a kolegové, my tady přece nerezignujeme na to, že jsme tady zástupci občanů, byť tady budeme už jenom půl roku! Ale jsme plnoprávně, zákonně, ústavně zvolení zástupci občanů a také zodpovědní zástupci občanů. Na tuto zodpovědnost my tady chceme rezignovat? Kolegyně a kolegové, pojďme se vrátit k začátku. Začátek je, že musíme rozhodnout, jestli umožníme, nebo neumožníme někomu jinému, než má mandát zde v této Sněmovně od občanů přidělený, diskutovat o tom bezesporu těžkém tématu v bezesporu zásadní bitvě o budoucí charakter zdravotnictví.

Jenom připomínám, že chtěli-li bychom snad hlasovat pro to, aby mohl kdokoliv jiný ještě vystoupit, tak například když budou probíhat daňové zákony, jejich změny, budu vždycky navrhovat, aby zde mohli vystoupit zástupci daňových poplatníků, jejich organizací nebo institucí. Když se nám znovu na stůl dostane materie o provozu na pozemních komunikacích, budu trvat na tom, aby zde také mohli vystoupit zástupci řidičů, ale také zástupci správců komunikací, a tak podobně.

Přátelé, proboha, snad jsme se úplně všichni tady nezbláznili! Máme mandát k tomu, abychom tyto věci projednávali. Poslanecká sněmovna z ústavy je k tomu určena. Pojďme konat svoji povinnost. Jak Robert Kopecký, vážený kolega vždycky komentuje - pojďme, soudruzi, ke strojům! (Potlesk poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Doufám poslední vystoupení - pana předsedy Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, velmi dlouho jsme v této Poslanecké sněmovně čekali na to, až komunisté a sociální demokraté přiznají barvu a jasně řeknou, že peníze občanů považují za své peníze a že se to pouze snaží skrývat a vydávat za zájem státu a jeho občanů. Vy si tady zcela evidentně, poslanci za KSČM a ČSSD, pletete nejenom veřejné peníze za státní, ale vy si zcela evidentně pletete i soukromé peníze za vaše, tj. státní.

Chápu, že ČSSD předávala krajské nemocnice krajům v době, kdy netušila, že v krajských volbách opakovaně po sobě bude úspěšná ODS a její kandidáti, a to přesto, pane ministře, že nakládání s krajskými nemocnicemi bylo součástí voleb do krajů, které proběhly v posledním termínu, a bylo dopředu známo, že ODS chce převádět krajské nemocnice na akciové společnosti a jiné právní formy prostě proto, že tyto převody právní formy jsou vůči pacientům neutrální a neznamenají fakticky žádné negativní zásahy do kvality poskytované zdravotní péče. Dokonce naopak, protože jestli právní forma akciové společnosti vede k lepšímu hospodaření, k menším ztrátám, na konci je poskytování kvalitnější zdravotní péče. (Potlesk poslanců ODS.)

K tomu tedy diskuse nejenom korektně proběhla, ale občané ji měli k dispozici jako jeden z podkladů, když se v krajských volbách rozhodovali o tom, komu dají svou důvěru. To je prokazatelný fakt. Dnes chceme, aby v této Poslanecké sněmovně proběhla korektní diskuse, které by se směli zúčastnit všichni dotčení, a že jsou to představitelé krajů, kteří tyto krajské nemocnice vlastní, o tom není nejmenších pochyb. Jsou to nepochybně oni. Pokud ve vyhlášce, která je součástí koncepce nového ministra zdravotnictví, je jasně uvedeno za prvé, že 80 ze 195 nemocnic bude vyřazeno z financování - a to zdůrazňuji jako podstatnou okolnost - ze zdravotních pojišťoven, ve kterých jsou peníze občanů tohoto státu, jejich pojistky, veřejné peníze, které tam oni odevzdali, tak o tom diskuse na této půdě je elementárním předpokladem jakéhokoliv řešení. O tom nemůže být žádná diskuse.

Opakuji pro ty, kteří si nepřejí slyšet: 80 ze 195 nemocnic, vážení poslanci KSČM a ČSSD, nemá nadále dostávat prostředky z veřejného zdravotního pojištění od svých občanů. A vy nechcete, aby představitelé krajů, kteří jsou vlastníky těchto nemocnic z velké části, se tu nesměli ani zapojit do diskuse. Jaký lepší důkaz bolševických metod a vítězství programu komunistů než tato okolnost? (Potlesk poslanců ODS.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP