(15.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Budeme hlasovat o tom, jestli umožníme vystoupení panu hejtmanovi Tošenovskému.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 829, přítomno 167 poslanců, pro hlasovalo 74, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o možnosti vystoupení pana hejtmana Juránka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 830. Přítomno 166 poslanců, pro hlasovalo 71, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Doufám, že jsem nechal hlasovat všechny návrhy, které tady padly.

O slovo se hlásí pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové…

 

(Dlouhý potlesk poslanců ODS a KDU-ČSL pro hejtmany odcházející z galerie pro diváky.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o klid. Loučíme se s hejtmany.

Slovo má pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Chci říci, že poslanecký klub KSČM byl připraven přistoupit k celému tomu problému věcně a seriózně (výkřiky z lavic ODS) a byli jsme, pane předsedo, ochotni připustit, že by mohl vystoupit zástupce, tedy jeden z hejtmanů. Dokonce jsme byli připraveni takový návrh i podpořit. Já jsem o tom tady hovořil. To, co se tady ovšem stalo, mi až příliš zavání přehnanou obstrukcí. Já jsem ochoten připustit, že obstrukce je - a také ji občas, ale zřídkakdy používáme - legitimním způsobem parlamentní práce, ale obstrukce za každou cenu mi už příliš zavání paralyzováním práce Poslanecké sněmovny, blokováním přijetí jakéhokoli rozhodnutí. Já se samozřejmě ztotožním, srovnám, vyrovnám i s tím rozhodnutím, které by bylo negativní, ale bylo by to rozhodnutí legitimní, rozhodnutí této Poslanecké sněmovny, její odhlasování. Jestliže se za každou cenu přistupuje k paralyzování práce Poslanecké sněmovny, a to vidíme na této schůzi zejména, pak se táži, kdo vlastně má zájem vůbec pracovat, vůbec něco tady v rámci našich mandátů ještě odvést a kdo se tváří jako hodný beránek, a přitom chce postupovat ve smyslu čím hůř, tím lépe.

Poslanecký klub KSČM není takový, chce odpracovat na tomto a dalších zákonech ještě hodně velký kus poctivé práce, a proto nebudeme dnes zdržovat dalšími a dalšími přihláškami do rozpravy. My jsme si svůj názor na tento zákon řekli v prvním čtení, my jsme si svůj názor na tento zákon řekli i v tisku a počkáme, jak proběhne rozprava ve druhém čtení, jak proběhnou návrhy, které sem přijdou, a podle toho se v hlasování ve třetím čtení, které, věřím, nastane ještě na této schůzi, protože jinak by nemělo smysl - a to je to, k čemu vede ta obstrukce - postavíme k tomu zákonu čelem. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dovolte mi jménem poslaneckého klubu ODS požádat o udělení přestávky na jednání poslaneckého klubu ODS v délce trvání do 17.45 hodin. Zároveň se obracím na sociální demokraty, jestli by to mohlo být ve Státních aktech. Je to možné. A pokud mlčení mohu považovat za souhlas, pozval bych na naše jednání do poslaneckého klubu všechny, kteří ke svému jednání informace potřebují, protože my pracovat chceme. Vyzývám samozřejmě hejtmany, doufám, že mě vyslyší, aby naše jednání rovněž navštívili. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já zřejmě nemohu nevyhovět. Hlásí se o slovo pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, členové vlády, paní a pánové, pokud to klub ODS myslí tak, že uspořádal seminář k tomuto zákonu s hejtmany jednotlivých krajů, jsem připraven na tomto semináři vystoupit, pokud bude mít klub ODS zájem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Současně svolávám klub KSČM do prostor klubu s tím, že kolega Filip je uvolněn k účasti na semináři ODS. (Pobavení v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyhlašuji pauzu v jednání Sněmovny do 17.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP