(15.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Já jsem vás požádal o to, abyste svým hlasováním o mém návrhu, kterým bychom umožnili vystoupení zástupců krajských samospráv, do jejichž práv a povinností chceme tímto zákonem zasáhnout, abychom jim dali možnost se k tomuto záměru vyjádřit. Každý z nás jsme z některého kraje, každý z nás někam patříme a každý z nás víme, jak je důležité vnímat odpovědnost vůči lidem, kteří žijí v tom samém místě, jako žijeme my. Nedivme se hejtmanům, že tuto odpovědnost cítí, a obávám se, že ji možná někdy cítí mnohem více než leckterý poslanec a leckterá poslankyně v této Poslanecké sněmovně.

Tito zástupci krajských samospráv požádali o možnost vystoupit. Pokud se někdo domnívá, že by měl v této věci vystoupit zástupce zdravotnických odborů pan Schlanger, prosím, pojďme se ho zeptat, jestli má zájem vystoupit. A velmi byste se divili, předkladatelé návrhu zákona, co by o vašem návrhu zákona tento reprezentant odborové organizace řekl. Pokud si myslíme, že by měl vystoupit zástupce pacientů, jak to zde kdosi navrhoval, pan Olejár, zeptejme se ho, jestli chce vystoupit, a potom zvažme, zda mu vystoupení umožníme. Ale předesílám, velmi by se divili předkladatelé návrhu zákona, kteří se zaštiťují tím, že jim jde o pacienty, co by představitel Svazu pacientů na kvalitu tohoto návrhu zákona řekl. Možná proto jste je nikdo nepožádal o možnost zde vystoupit. Na rozdíl od nich hejtmani o to požádali a já bych byl velmi rád, abychom, nebo abyste, ti, kteří dosud nejste rozhodnutí, nalezli v sobě dostatek odpovědnosti vůči regionům, ve kterých žijete, našli v sobě dostatek elementární lidské slušnosti k tomu, abyste umožnili těm zástupcům hejtmanů a jednotlivých krajů, pokud o to požádají, vystoupit.

Opakuji, pane předsedo, svůj procedurální návrh, aby Poslanecká sněmovna svým hlasováním umožnila vystoupit těm hejtmanům, kteří o to požádají. A navrhuji, aby se hlasovalo po jménech, tedy po jednotlivých přítomných hejtmanech, respektive jejich zástupcích. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Toho, nejsem schopen, pane místopředsedo. (Smích.) Nemám tady bohužel seznam těch hejtmanů, takže já bych rád splnil ten váš procedurální návrh, ale dokážu o něm hlasovat -

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, předpokládám, že jsou ve funkci dostatečně dlouho, abyste je vy jako předseda Parlamentu, tedy jiného zastupitelského sboru, všechny znal nejen podle tváře, ale i podle jména. (Smích a tleskání.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pan předseda Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, já si myslím, že asi nebude problém s tím, jestli bychom jednotlivé hejtmany znali, či ne, ale bohužel nevíme, kdo z nich chce a kdo nechce vystoupit. A takovéto žádosti zatím neevidujeme, takže těžko můžeme hlasovat po jménech.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych jen vysvětlil. Vy jste řekl, pane místopředsedo, že máme umožnit vystoupení těm zástupcům krajů, kteří o to požádají a kteří ne, a zároveň jste mě žádal o hlasování po jménech. Ale já to samozřejmě nevím, která jména mám nechat hlasovat. Takže to je celý problém. Já bych byl rád, kdybyste mi dal nechat hlasovat návrh, který jsem schopen dát hlasovat ne kvůli své neznalosti, ale protože jsem schopen vyjmenovat ty, kteří mají zájem hlasovat. Takže prosím, upřesněte ten svůj návrh. (Sněmovna velmi hlučí.) Klid prosím, to není důvod ke křiku!

Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Víte, jeden ruský klasik řekl: Čemu se smějete? Sami sobě se smějete. (Opět hlasitá odezva.)

Dovolte mi, pane předsedo, abych upřesnil tedy svůj návrh. Žádám, aby Poslanecká sněmovna svým hlasováním rozhodla o možnosti vystoupit hejtmanu Zahradníkovi, panu hejtmanu Zimmermannovi, panu hejtmanu Vystrčilovi, panu hejtmanu Bendlovi, panu hejtmanu Rabasovi, panu hejtmanu Bradíkovi, panu hejtmanu Juránkovi, panu hejtmanu Šulcovi a panu hejtmanu Tošenovskému.

Děkuji. (Pokřikování z lavic.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak dobrá. Zazněly tady návrhy, budeme tedy hlasovat. Když přijmeme tento návrh pana místopředsedy Langera, budeme tedy hlasovat o hejtmanech postupně po jménech, tak jak tady byla přednesena. Já prosím všechny, aby se vrátili do síně Sněmovny, kdo chtějí hlasovat, a budeme hlasovat. Budeme hlasovat o souhlasu s přítomností jednotlivých hejtmanů, s vystoupením hejtmanů v tomto bodu.

Mám tady návrh na odhlášení, takže vás odhlašuji v této chvíli. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

První hlasování bude o tom, že umožníme vystoupit panu hejtmanu Zahradníkovi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, umožnit vystoupit panu hejtmanu Zahradníkovi, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 822. Přítomno 164, pro hlasovalo 70, proti 4. Návrh nebyl přijat.

 

Další hlasování bude umožnit vystoupení panu hejtmanu Zimmermannnovi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 823. Přítomno 165 poslanců. Pro hlasovalo 69, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o tom, jestli umožníme vystoupit panu hejtmanu Vystrčilovi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 824. Přítomno je 167 poslanců. Pro hlasovalo 69, proti 4. Návrh nebyl přijat.

 

Další hlasování bude o tom, jestli umožníme vystoupit panu hejtmanu Bendlovi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 825. Přítomno 169, pro hlasovalo 71, proti 16. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o možnosti umožnit vystoupení panu hejtmanu Rabasovi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 826. Přítomno je 167 poslanců, pro hlasovalo 71, proti 4. Návrh nebyl přijat.

 

Další je hlasování o tom, jestli umožníme vystoupit panu hejtmanu Bradíkovi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 827 poslanců. Přítomno je 167 poslanců, pro hlasovalo 70, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o tom, jestli umožníme vystoupení panu hejtmanu Šulcovi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 828. Přítomno je 167 poslanců, pro hlasovalo 71, proti 3. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP